Hem
dk  no  en  

Prevas årsredovisning och sammandrag 2011 publicerad

Sedan tidernas begynnelse är det innovativa idéer som utvecklat världen. I ett globalt samhälle krävs en innovationstakt snabbare än någonsin för att säkra tillväxten. Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt.
 
Årsredovisning
Prevas AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2011 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, www.prevas.se/annual_report. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare på begäran. Årsredovisningen kan även beställas via Prevas webbplats. 
 
Årsstämma
Prevas AB:s årsstämma äger rum den 26 mars 2012, kl 17.30, i Aros Congress Center (Munkgatan 7, Västerås). Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 mars 2012, dels anmäla sitt deltagande senast kl 12.00 torsdagen den 22 mars 2012. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås, per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.

För mer information och uppföljning:

Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se
 
Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 550 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008