Hem
dk  no  en  

Prevas expanderar i Östergötland och Småland

Prevas satsar vidare i Linköping och utökar befintlig verksamhet med tjänster även inom industriell IT. Samtidigt öppnar Prevas ett nytt kontor i Kalmar, vilket är det 15:e kontoret i Sverige.

Prevas är ledande inom produktutveckling och inbyggda system i Linköping och erbjuder sedan 1996 företag i regionen tjänster inom dessa områden. Ett naturligt och strategiskt viktigt steg är nu att även erbjuda tjänster inom industriell IT till regionen. Det nya Prevaskontoret i Kalmar öppnas i Kalmar Science Park och är en del av verksamheten tillhörande Linköping.
 
- Kontoren i Linköping och Kalmar utgör en strategiskt viktig del i vår regionala satsning då det ger oss möjlighet att erbjuda lokalt baserad kompetens och support till våra nyckelkunder, säger Robert Majanen affärsenhetschef på Prevas.
 
Potentialen både i Linköpings- och Kalmarregionen, inklusive hela Småland, är stor och här finns ett flertal industriella kunder som kan effektivisera sin produktion genom Prevas erbjudande inom produktions-styrning, produktionsuppföljning, rapportering och automation. Från start kommer den nya verksamheten i Linköping att bestå av 6 medarbetare med mål att växa till fler än 20 medarbetare inom en 3-års period.
 
- Det är ett bra komplement till vår nuvarande verksamhet inom produktutveckling, som inkluderar ca 60 medarbetare, och vi räknar med många positiva synergieffekter, säger Anders Malmby affärsenhetschef på Prevas.
 
- Vårt kontor i Linköping har nyligen flyttat in till attraktiva lokaler vid Stora Torget mitt i Linköping och det är mycket intressant och viktigt att kunna erbjuda tjänster på plats inom båda våra affärsområden, säger Mats Åström deputy CEO på Prevas.
 
Svensk industri står inför stora utmaningar. Oavsett vad de gör, finns det oftast en aktör någon annanstans i världen som är beredd att göra det både snabbare och billigare. För att överleva och växa, har de ständigt varit tvungna att utveckla nya och smartare produkter och produktionsmetoder. Eller få hjälp med uppgiften. Vi brinner för att finna effektiva lösningar för våra kunder. Kan vi bidra till att öka deras konkurrenskraft har vi nått vårt mål - att skapa hållbar tillväxt.

För mer information och uppföljning

Mats Åström, deputy CEO och CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se
 
Robert Majanen, affärsenhetschef Industrisystem Prevas                                        
Mobil: 070-641 26 99, E-mail: robert.majanen@prevas.se 
 
Anders Malmby, affärsenhetschef Produktutveckling Prevas                                   
Tfn: 013-32 86 27, Mobil: 0730-52 22 65, E-mail: anders.malmby@prevas.se
 
Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008