Hem
dk  no  en  
Prevas Innovation for Growth

Prevas hjälper Ovako att minska energiförbrukningen

Prevas har fått en order från Ovako i Imatra, Finland. Ordern avser en ny installation av produkten FOCS G7 för styrning och optimering av ugnsdriften. Systemet kommer att vara klart för leverans under 2015.

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Prevas produkt FOCS G7 (Furnace Optimization Control System) ska minska energiförbrukningen i ugnen och är en investering i linje med Ovakos kontinuerliga arbete med att effektivisera och optimera sin produktion.

- Vi ser goda möjligheter till förbättringar tack vare det nya systemet, som både ska säkerställa bättre kvalitet och minska energiförbrukning i ugnen. Detta i sin tur ger en positiv miljöeffekt, säger Pekka Karvonen produktionschef på Ovako Imatra.

Tillverkning av stålprodukter är energikrävande. Produktionen omfattar flera termiska processteg för att uppnå de önskade egenskaperna. För att optimera produktiviteten, kvaliteten och energiförbrukningen krävs en effektiv styrning av ugnarna. Prevas har utvecklat programvaran FOCS, som utför denna optimering, tillsammans med branschorganisationerna Jernkontorets (svenska stålindustrins branschorganisation) och Metallurgical Research Institute AB (Swerea MEFOS, där Prevas är medlem). FOCS är ett styrsystem som är ledande på marknaden för överordnad ugnsstyrning.

- Vi är mycket glada för ordern som bekräftar att vårt erbjudande av specialistkompetens inom ugnsoptimering i kombination med produkten FOCS motsvarar de höga krav som våra kunder har. Investeringar av den här typen är mycket relevanta för kunder som tillverkar avancerade stålprodukter och som känner av ökad global konkurrens och stigande energikostnader, säger Johan Bäckman affärsenhetschef på Prevas.

För mer information och uppföljning

Johan Bäckman, affärsenhetschef Industrisystem Prevas
Tfn: 021-360 19 35, E-mail: johan.backman@prevas.se

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas
Tfn: 031-725 18 88, E-mail: christer.rameback@prevas.se

Pekka Karvonen, produktionschef Ovako Imatra Oy
Tfn: +358 5 6802312, E-mail: pekka.karvonen@ovako.com

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008