Hem
dk  no  en  

Prevas tillsammans med Medfield nominerade till Swedish Embedded Award

För fjärde året i rad har ingenjörsföretaget Prevas, ledande inom inbyggda system och industriell IT, medverkat i framtagningen av produkt nominerad till Swedish Embedded Award.
 
Göteborgsbaserade företaget Medfield Diagnostics är nominerad för Swedish Embedded Award 2011 inom priskategorin "Enterprise" för sin patenterade produktidé för diagnos av stroke med hjälp av mikrovågor.
 
Produktutveckling av denna typ av medicinska instrument är resurskrävande och kräver ett stort underlag av kliniska tester. Som ett första steg i detta har Medfield med hjälp av Prevas utvecklat Medfields första medicintekniska instrument, Strokefinder R10. Strokefinder R10 är främst utvecklad för kliniska prov på strokepatienter men kan även används för monitorering av potentiella strokepatienter.
 
En stroke som orsakar hjärnblödning kräver en viss typ av medicinsk behandling medan en blodpropp i hjärnan kräver en helt annan behandling. Problemet för läkarna är att snabbt välja rätt typ av åtgärd. En snabb och korrekt behandling innebär att risken för att patienten förlorar tal och rörlighet minskar.
 
Medfields instrument Strokefinder R10 består av en mätutrustning och en hjälm som sätts på patientens huvud. Utrustningen används för att undersöka hjärnan med hjälp av mikrovågor. I hjälmen finns antenner som tillsammans med mätutrustningen fungerar som sändare och mottagare. Dessa sänder mikrovågor in i hjärnan från olika vinklar. Mätresultatet analyseras därefter med Medfields egna patentsökta algoritmer.
 
Målet är att på sikt kunna utrusta ambulanser med instrument för att omedelbart kunna ställa rätt diagnos vid strokelarm. Därigenom kan behandling sättas in betydligt tidigare vilket leder till mindre, eller inga, bestående men och minskade rehabiliteringskostnader för hela strokevården.
 
Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics säger:
— Det här är en mycket hedersam utnämning och vi är mycket glada över att vi är nominerade till Swedish Embedded Award 2011.
 
Hans Nyström, affärsenhetschef på Prevas i Göteborg säger:
— För uppstartsbolag som Medfield är det viktigt att minimera utvecklingsarbetet. Genom att använda etablerade byggsätt, såsom PXI med färdiga moduler, har vi kunnat minimera utvecklingstiden och därmed även kostnaderna samtidigt som utrustningen enkelt kan vidareutvecklas för nya behov.
 
Vinnarna till Swedish Embedded Award kommer att presenteras på Embedded Conference Scandinavia, som går parallellt med Tekniska Mässan i början av oktober. För mer information om Swedish Embedded Award, se www.embeddedpriset.nu.

För mer information och uppföljning

Jonas Mann, Affärsområdeschef Produktutveckling Prevas AB
Tfn: 08-726 40 00, Mobil: 070-379 06 69, E-post: jonas.mann@prevas.se  

Hans Nyström, Manager Test System Design Prevas AB
Tfn: 031-725 18 66, Mobil: 073-367 51 65, E-post: hans.nystrom@prevas.se  

Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics AB
Tfn: 031-741 17 53, Mobil: 0733-18 71 97, E-post: patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com
 
Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.

Om Medfield Diagnostics
Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för vården. Bolaget är sprunget ur mångårig forskning på Chalmers Tekniska Högskola. Första produkten är ett instrument för forskning inom den akuta strokevården, där tidig diagnos av typ av stroke är av vikt för att möjliggöra rätt behandling. För mer information, se www.medfielddiagnostics.com.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008