dk  no  en  
sv en dk no
PCB-design, hög hastighet

PCB-design, hög hastighet

Idag ska elektronisk utrustning klara av höga hastigheter, vilket gör att den fysiska utformningen (kretskort, paket, anslutningar etc.) bidrar till kretsarnas funktion i precis lika hög grad som de elektriska konstruktionskomponenterna i schemat. Allt högre signalderivata hos dagens IC:ar orsakar oönskade effekter vid hög hastighet, även på kretskort som arbetar med låg frekvens. I och med att drivkretsar växlar allt fortare, finns risk för signalförsämring – som självsvängning, avbrott, överhörning och uppdateringsproblem.

Detta, liksom emission och okänslighet, är några av de faktorer som måste beaktas vid konstruktionsarbetet, för att reducera problem med till exempel signalintegritet (SI) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

De elektriska egenskaperna påverkas direkt av egenskaper på kretskortsnivå respektive systemnivå, som PCB-material, storlek och placering, placering av komponenter, från- och förbikoppling, routingtopologi, signalledarterminering, konfiguration av moder- och dotterkort, anslutningar, jordning etc.

Prevas har erfarenhet från PCB-design och har genomfört många höghastighetsuppdrag samt har djupgående kunskaper om krav och förutsättningar angående konstruktion. För att åstadkomma en bra, driftsäker och snabb kretskortskonstruktion är det ofta nödvändigt att använda ett avancerat simuleringsverktyg, som exempelvis Hyperlynx. Prevas kan hjälpa och vägleda sina kunder genom konstruktionsprocessen och utföra erforderliga simuleringar.

Kontakt

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning