language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Olja & Gas

Dagens olje- och gasbolag står inför ett stigande antal utmaningar som härrör från den exponentiella ökningen av både tekniska och affärsrelaterade data.  

Oljeborrning och oljeproduktion genererar allt större och mer komplexa datamängder, och i takt med att mängden data växer kan det även bli svårare att efterleva gällande bestämmelser och lagar som kräver snabbtillgängliga data för revision och sökningar.

Prevas lösningar inom områdena informationssystem och underhåll säkerställer att rätt information når rätta personer vid rätt tidpunkt. Detta genom att omvandla stora mängder data från flera olika källor till konkreta fakta. Våra lösningar kan hjälpa företag att öka sin lönsamhet genom att synliggöra t.ex. strategiska nyckeltal (KPI), både på lokal och global nivå.

Prevas är en erfaren leverantör av olika lösningar inom olje- och gasindustrin och vi erbjuder allt från tillgångsrapportering för egenförvaltade tillgångar respektive tillgångar som förvaltas av samarbetspartner, till DCS-, PIMS- och EAM-lösningar.

ge oss mer problem

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

För mer information

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

    #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )
  • Dong Energy

    Rätt mängd, rätt transport, rätt kostnad

  • GDF Suez

    Mikonsystem ger GDF Suez total koll

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!