language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Mikon OEE, Overall Equipment Efficiency

Hitta flaskhalsarna. En produktionslinje är ett komplext system. Vet du vilka faktorer som ger dig den kortaste vägen till ökad lönsamhet? Mikon OEE ger svaren.

Helhetsbilden
Det finns tre faktorer som är avgörande för den generella prestandan, oavsett om det gäller en enskild komponent eller en komplett produktionsanläggning:

 • Tillgänglighet
 • Produktivitet
 • Kvalitet

OEE (Overall Equipment Efficiency) ger dig ett användbart mättal baserat på dessa tre faktorer, som sedan används i analyser och benchmarktester. På så sätt ger Mikon OEE dig en helhetsbild.

Optimal produktion
OEE identifierar områden där det finns mest att hämta vilket gör arbetet målinriktat och effektivt. OEE visar vilken kvalitet, pålitlighet och maskinutrustning som faktiskt påverkar resultatet.

Mikon OEE hjälper dig att utnyttja existerande utrustning på ett optimalt sätt, så att du undviker onödiga investeringar. 

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Zipforce

  Från prototyp till CE-märkt produkt

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!