dk  no  en  

sv en dk no
lean design

Lean design

Minska slöserier och öka vinsten i produktdesignprocessen.

Lean produktutveckling eller "Lean design" består av ett antal kulturella och metodiska tillvägagångssätt. Systematisk innovation och kreativ teambuilding, undanröjande av barriärer mellan FoU, produktion och marknad. Och fokus på att möta kundernas outtalade förväntningar och framtida behov.

Erfarenheter inom Lean design

 • Design för tillverkning
 • Design för testbarhet
 • Design för underhåll
 • Design för pålitlighet  

Set baserad design

 • BUS, Business - User - Soceity
 • Time box
 • Parallellisering
 • Riskreduction
 • Visualisering

Design för överensstämmelse med regulativa krav, t.ex.

 • ​EMC
 • Säkerhet
 • Miljö

Design för att uppfylla marknadens förväntningar, t.ex.

 • Överkomlighet
 • Användbarhet
 • Hållbarhet

Kontakt

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research & Site Manager Hammarby Sjöstad

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning