dk  no  en  

sv en dk no
Läkemedel

Läkemedel

Att följa regler och myndighetskrav, få ut en produkt snabbt på marknaden och ha en effektiv verksamhet är fokusområden för läkemedelsindustrin. Utöver dessa utmaningar finns även krav från konsumenter på spårbarhet för varje ingrediens samt att nya produkter och förpackningar tas fram. Inom läkemedelsindustrin finns det ett konstant behov av att utveckla både produkter och tillverkningsprocesser för att möta det som efterfrågas på marknaden. Viktiga nyckelvärden för denna industri är därför regelefterlevnad, tid till marknaden och operativ effektivitet.

Prevas har lång erfarenhet av läkemedelsindustrin och kan hjälpa till och förbättra ovanstående nyckelvärden. Vår erfarenhet sträcker sig från automatisering till informationshantering men också från produktionsförstudie till projektledning.

Prevas erbjuder tjänster och industriella IT-lösningar för hela läkemedelsindustrin. Exempel på områden är tjänster och lösningar inom EBR (Electronic Batch Record), Batch, SCADA, underhåll (EAM, Enterprise Asset Management), MES (Manufacturing Execution Systems), effektivitetsmätning (TAK/OEE), spårbarhet, produktionslogistik och automation. Prevas erbjuder dessutom branschspecifika programvaror som Snitcher Medical.

Exempel på tjänster vi erbjuder är produktionsutveckling, projektledning och support- & applikationsdrift.

Referenser inom Läkemedel

Utforska några av Prevas referenser inom industriell IT från läkemedelsindustrin.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning