Hem
dk  no  en  

Prevas gör komplex elektronikkonstruktion

för Dolphin Interconnect Solutions

Norsk elektronikindustri är inriktad på specialutvecklade "svåra" konstruktioner. Ett nytt utvecklingskontrakt kring snabb datakommunikation på nästa generations interconnect solutions visar att Prevas behåller sin plats bland de främsta på utvecklingsmarknaden.

Prevas verksamhet i Norge tog i februari 2011 hem en order från en betydande kund, Dolphin Interconnect Solutions AS. Produkten som ska tas fram är en dataswitch för kablad höghastighetsöverföring mellan datorer. De första prototyperna ska vara klara i juni och ska då möjliggöra betydligt snabbare dataflöden än vad som tidigare varit möjligt med motsvarande lösningar. Produkterna förväntas kunna levereras till marknaden under andra halvåret 2011.

Prevas har, i samarbete med kunden, tagit fram systemspecificering av produkten och har även ansvar för elektronikkonstruktion, schemaritning och kretskortslayout. Konstruktionen är speciell så till vida att den innefattar hela 128 mycket snabba balanserade databussledningar på kretskortet, som ska överföra hela 5 gigabit per sekund vardera, och sedan gå ut på kopparkablage.

För att lyckas har Prevas både nödvändiga programvaruverktyg och ett antal anställda fysiker med branscherfarenhet, vilket bedöms vara nödvändigt för att kunna klara projektet. Fysikerna behövs för att få in det nödvändiga elektromagnetiska konstruktionstänkandet redan från början. Dylikt konstruktionsarbete vore inte heller möjligt utan högklassiga designverktyg för simulering av signalens uppförande, scenarioanalys och kretskortssimulation, varför Prevas anskaffat flera verktyg for layout och signalintegritetssimulering. Prevas har också mätutrustning för att klara av analys av höghastighetssignaler.

- Detta är Prevas första större in-house-projekt i Norge. Med detta projekt avser vi att befästa vår position som en seriös aktör inom sektorn för komplex elektronikkonstruktion och erbjuda tjänster till kunder som har för avsikt att införskaffa nästa generations teknik, säger Eivind Eriksen på Prevas AS.

Produkten arbetar med en central switchkrets från Integrated Device Technology och ska kunna switcha data mellan 8 portar enligt PCI Express generation 2. Varje port har 8 kanaler på 5 Gbps vardera. Konstruktionen är också avsedd att kunna användas med en tredje generation av switchkretsen, avsedd för 8 Gbps, som förväntas bli tillgänglig före sommaren 2011. Efter att ha växlats på kretskortet tas signalerna ut på kopparkablage som kan vara upp till 7 meter långt. Aktiva, fiberoptiska kablar upp till 300 meter kan också användas.

De anslutna datorerna kan arbeta tillsammans i processorcluster på ett effektivt sätt, i superdatorarkitektur, men till en överkomlig kostnad. Detta tack vare Dolphins kommunikationsprogram SuperSockets. Den nya produkten kommer att kunna överföra data ungefär dubbelt så snabbt som närmaste konkurrent på marknaden. Latenstiden i arkitekturen är bara 1/10 av latensen i 10 Gbps Ethernet. Bandbredden för generation-2-produkterna är ungefär 4 gånger så hög som för 10 Gbps Ethernet.

För mer information och uppföljning

Eivind Myrold Eriksen, Team Leader Embedded Prevas AS                                            
Tfn: +47 97 73 72 70, E-mail: eivind.eriksen@prevas.no

Jacob Norrby, Business Development Prevas ABTfn: 08-726 40 03, Mobil: 0733-37 75 41, E-mail: jacob.norrby@prevas.se,
 
Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.

Om Dolphin Interconnect Solutions
Dolphin Interconnect Solutions AS, dotterbolag till Dolphin Grup ASA (OSE: DOLP), är en global leverantör av sammankopplingslösningar för datorer, med mycket låg latenstid och mycket hög bandbredd, med avsikten att få applikationer att gå snabbare. Produkterna är avsedda för snabba inbyggda produkter, databascluster, webbtjänster och industriella tillämpningar. Mera information finns på www.dolphinics.com.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008