language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Webinar: Klinisk utvärdering – en central process inom medicinteknik

I och med det nya regelverket (MDR) träder i kraft så ökar kravet på klinisk utvärdering av medicintekniska produkter ytterligare. Det behöver göras en klinisk utvärdering inför CE-märkning och därefter krävs en planerad kontinuerligt klinisk uppföljning under hela produktens livslängd. Målsättningen är att säkerställa att företaget har säkra produkter på marknaden, attmed evidens bevisa att produktens kliniska nytta överväger dess kliniska risk.

I detta webinar förklarar vi vikten av kliniska planer, samt hur den kliniska planen och utvärderingen hänger ihop med R&D, CE-märkning och marknadsföring.

Webinaret vänder sig till dig som är projektledare, jobbar inom QA/RA, har ansvaret för att CE-märka och sätta en medicinteknisk produkt på marknaden, eller som på annat sätt behöver få en inblick i kraven kring klinisk utvärdering av medicintekniska produkter.

Datum: Onsdag 19 Augusti, 2020.

Tid: 12:00-12:45

Plats: Teams

Presentatör: Kristina Hallström

Klicka här för att anmäla dig!

Referenser

 • Realheart

  Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta.

 • Sentispec

  Dansk framgång: Helautomatisk feberskanner klar på rekordtid.

 • Cellectricon

  Integrerad mjukvara för läkemedelstester.

 • Pilloxa AB

  Smart stöd vid livslång medicinering