dk  no  en  

sv en dk no

Kallelse till årsstämma i Prevas AB

NYHET

2017-04-11

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Prevas AB (publ), org. nr. 556252-1384. Årsstämman hålls tisdagen den 9 maj 2017, kl.17.30 på Aros Congress Center, Munkgatan 7,Västerås.

Program

Kl. 16.45 – 17.30                 
Kl. 17.00                             
Kl. 17.30                             

Registrering och enklare förtäring
Stämmolokalen öppnas
Årsstämman börjar

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska dels vara registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdag den 3 maj 2017 klockan 12:00 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.

Fullständiga handlingar finns på www.prevas.se/arsstamma.

Västerås i april 2017,

Prevas AB (publ)
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning