dk  no  en  

sv en dk no

Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ)

NYHET

2016-03-09

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Prevas AB (publ), org. nr. 556252-1384. Årsstämman hålls torsdagen den 14 april 2016, kl.17.30 på Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska dels vara registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 8 april 2016 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås.

Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29, e-post till arsstamma@prevas.se eller via anmälningsformulär publicerat på hemsidan.

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Västerås i mars 2016,

Prevas AB (publ)
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning