dk  no  en  

sv en dk no

Kallelse till årsstämma i Prevas AB

NYHET

2015-03-12
Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2015, kl.17.30 på Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman,

  • ska dels vara registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 april 2015,
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 10 april 2015 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås.

Anmälan kan även ske via anmälningsformulär på hemsidan, per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.

Kallelsen och bilagor hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.prevas.se/arsstamma. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Västerås i mars 2015

Prevas AB (publ)
Styrelsen

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning