Hem
dk  no  en  

Order till Prevas, IT-system för produktion

Prevas har fått förtroendet att vidareutveckla ett befintligt produktionssystem hos
Saab Microwave Systems. Leverans i maj.
 
Saab Microwave Systems är en affärsenhet inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab som tillverkar och utvecklar olika typer av radar- och sensorsystem för användning i luften, på marken och inom marina områden. De nya systemdelarna som levereras av Prevas, bidrar till att Saab Microwave Systems får ett flexiblare produktionssystem som lättare kan anpassas till rådande produktionsbehov.
 
- Prevas specialistkompetens inom produktionssystem och spårbarhet var avgörande vid val av samarbetspartner, säger Ulf Bergström Senior Test Engineer på Saab Microwave Systems.
 
- Industriella IT-system är en stark konkurrensfaktor för svensk industri. Att ha kontroll på produktionen i kombination med ständiga förbättringar är mycket viktigt. Vi är mycket glada för denna order, sägerChrister Ramebäckaffärsområdeschef Industrisystem på Prevas.
 
Att öka lönsamheten genom intelligenta investeringar i produktivitets- och kvalitetshöjande lösningar blir allt viktigare för industriföretag. Prevas har sedan 1985 levererat IT-lösningar som hjälper kunder att öka lönsamheten.

För mer information och uppföljning:

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Christer Ramebäck , Affärsområdeschef Industrisystem Prevas AB
Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95, E-mail: christer.rameback@prevas.se
                                                                                                                                           
Om Prevas
Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av nära 550 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Om Saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För mer information, se www.saabgroup.com.

Prevas AB
Huvudkontor: Box 4, 721 03 Västerås, Tfn: 021-360 19 00 Org.nr. 556252-1384

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008