dk  no  en  

sv en dk no
Internet of Things, nya möjligheter

Internet of Things, nya möjligheter

Drivkraften att öka konkurrensförmågan med hjälp av nya intelligenta produkter och effektivare processer inom produktion fortsätter att öka. IT blir en alltmer ofrånkomlig viktig faktor inom både företagsverksamhet och samhälle. Smartphones, läsplattor, Smart-TV o.s.v. är numera dagliga verktyg som vi använder både i hemmet och på arbetet.

För att upprätthålla konkurrenskraften på en snabb föränderlig marknad måste intelligens och kommunikationsmöjligheter allt mer byggas in i produkter och processer. Nya tekniktrender som Internet of Things, uppkopplade maskiner och molntjänster ger möjligheter för företag att komma med nya innovativa lösningar, produkter och affärsmodeller. Prevas unika bredd och djupa kompetens inom dessa områden gör oss till en optimal partner för våra kunder.

Prevas hjälper kunder att utveckla konkurrensfördelar med Internet of Things teknik. Vi utgår från den idéskapande fasen, med fokus på kundupplevelse och kundnytta, till förverkligande genom utveckling av produkter och produktion och framtagning av själva appen. 

Exempel på Internet of Things lösningar utvecklade av Prevas

  • mHealth - mobil mätning av hjärtrytm som skickas till behandlande läkare för analys.  
  • Smart farming - mobilt system för effektiv sådd, skörd, frakt och infrysning av ärtor.
  • Effektivisering av support, underhåll och drift för exempelvis gasturbiner och vindkraftverk.
  • Uppkopplad industriell ugn med ökad kundupplevelse och nya affärsmodeller för tillverkaren.
  • Fjärrstyrning av energiförbrukning i fastigheter.
  • Uppkopplade hem och industrifabriker för bättre kontroll på energiförbrukningen.

Vi hjälper dig med

  • Förstudier
  • Program och projektledning
  • Analys och re-design
  • Kundupplevelser

Kontakt

Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Vice President, Product Development Solutions

Tel

+46 21 360 19 33

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning