dk  no  en  

sv en dk no

Centers of Excellence

Navet för utveckling av avancerade systemlösningar och produkter.


Vi tror att äkta kundnytta enbart kan uppnås genom en djupgående förståelse av kundens verksamhet. Prevas kunder är spridda över hela världen. För att hjälpa dem att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal Centers of Excellence. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar.

Prevas Centers of Excellence inom Industriell IT & Automation
Enterprise Asset Management, EAM
Optimering av värmningsugnar
Processlösningar
Produktionslogistik
Produktionsförbättringar

Robotlösningar

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning