dk  no  en  

sv en dk no
Industriella IT-lösningar från Prevas

Industriell IT och automation från Prevas

Branschens utmaningar kräver att produktiviteten ökar varje år. Detta betyder i sin tur att interna och externa processer ständigt måste förbättras. För att stödja dessa processer fordras effektiva IT-lösningar.

Prevas industriella IT-lösningar omfattar alla delar av den industriella processen, från verkstadsgolvet till direktionsvåningen. Vi effektiviserar IT-lösningarna så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi har levererat industriell IT sedan 1985 och vi har byggt hundratals lösningar för globala och regionala kunder, som har kunnat stärka sin konkurrenskraft på sina marknader.

Affärslösningar

Den ökade globala konkurrensen kräver att fler beslut fattas snabbare och att de är baserade på fakta. Verkstadsgolvet måste vara kopplat till lednings- och styrelserummet. Affärslösningar.

Produktionslösningar

Nyckeln till en effektiv tillverkning och värdeförädling är att skapa förbättringar på alla nivåer i verksamheten och att integrera informationshanteringen hela vägen från fabriksgolvet till högsta ledningsnivån. Prevas har lång erfarenhet av att erbjuda produktionslösningar som hjälper företag att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet, kundservice och klara av myndigheternas krav. Produktionslösningar.

Automationslösningar

Med Prevas långa erfarenhet av industriautomation erbjuds expertkompetens inom områdena distribuerade styrsystem, programmerbara styrsystem, grafiska användargränssnitt, batch- och robotlösningar. Automationslösningar.

För mer information om Industriella IT-lösningar, kontakta oss.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning