language arrow_drop_down
DK NO EN

Göteborg - hållbara lösningar inom produktutveckling, produktionsutveckling och digitalisering

Vi gör gott med teknik!

Vi har en personlig och familjär anda där laget kommer först. Vi arbetar i team. Oavsett om det handlar om ett internt team eller ett blandat team med kunder och partners, vet vi av erfarenhet att samarbete alltid leder till bättre resultat och ökad trivsel. Därför värdesätter vi också sociala träffar och organiserad kompetensutveckling. Även om det är i vår vardag, med händerna nere i syltburken, som vi utvecklas bäst. För i grund och botten är det ganska enkelt: i vår bransch blir man aldrig fullärd.

Från hjärtat av Göteborg hjälper vi våra kunder med allt inom produktutveckling och produktionsnära digitalisering. Från strategi till verklighet, med kravinsamling, analys, utveckling, test, implementering och utbildning för att nämna några områden.

Våra experter inom produktutveckling har erfarenhet av branscher som Life Science, Automotive och Defense. De är i gott sällskap med vår gedigna expertis inom produktionsutveckling, som i decennier anlitats för att hjälpa tillverkande bolag optimera och effektivisera sin produktion och lagerhantering. Som ett komplement sitter delar av Nordens största gruppering inom Asset Management hos oss i Göteborg. Men det är inte allt. Vi hjälper också till med stöd under löpande drift och då kan det handla om teknisk support, förvaltning och förändringsarbete.

Hos oss träffar du allt från erfarna medarbetare med god branschkunskap till nya sprudlande talanger och ett omfattande partnernätverk. Det som knyter oss samman är vårt brinnande intresse för teknikbaserad verksamhetsutveckling.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

VÅRA ERBJUDANDEN

Optimerad Produktionslogistik

När vi pratar om stödsystem för effektiva interna transporter vill vi att du ska tänka säker materialförsörjning, ordning och reda, alltid rätt mängd vid rätt tillfälle och full spårbarhet på kolli-, batch- och individnivå. Ser det ut så hos dig?​​

Med hjälp av vår plattform eLIPS stöttar vi hela det interna logistikflödet från godsmottagning till godsavsändning. Effektivare ompackning, platsval, påfyllning eller kitplock? Inga problem, vi är vid er sida med över tre decenniers erfarenhet i bagaget.​

En bra produktionslogistiklösning gör att du optimerar användningen av alla dina resurser. Ett helautomatiskt system med små krav på användarinteraktion, skräddarsydda interface samt inbyggda kontroller och spårbarhetsverktyg gör att din personal kan ägna sig åt annat men samtidigt ha bättre koll än någonsin på flödet.​

Vi erbjuder även tjänster och lösningar inom industriell logistikautomation, allt från rådgivning och fristående tjänster så som retrofit och hjälp med säkerhet och kravefterlevnad, till kompletta leveranser för produktionsavsnitt eller hel site.​

Genom att maximera utnyttjandet av befintlig utrustning och samtidigt vara redo för att snabbt och effektivt koppla på nya investeringar har du ett systemstöd som organiskt utvecklas med dig och din verksamhet. ​

eLIPS-produktionslogistik

Skräddarsydd Lagerlogistik

Drömmer du om ordning och reda, saldosäkerhet och spårbarhet? Eller en bättre logistiklösning med stöd för buffert- och färdigvarulager? Då kan vårt konfigurerbara och moduluppbyggda system eLIPS vara svaret för dig.​​

Vi erbjuder lösningar som designas och skräddarsys för just dina behov​ inom allt från godsmottagning hela vägen till godsavsändning. Effektivare cross docking, ompackning, platsval eller orderplock? Inga problem, vi är vid er sida med över tre decenniers erfarenhet i bagaget.​

En genomtänkt lagerlogistiklösning gör att du optimerar användningen av alla dina resurser. Inte bara lagerytor och personal utan även alla former av logistikutrustning och investeringar. Detta genom de goda möjligheterna till att definiera komplexa regelverk för lagerutnyttjande och unika funktioner för mognads- och bäst-före-hantering.​

Ett helautomatiskt system med små krav på användarinteraktion, skräddarsydda interface samt inbyggda kontroller och spårbarhetsverktyg gör att din personal kan ägna sig åt annat men samtidigt ha bättre koll än någonsin på flödet och lagret. Vår verktygslåda för detta heter eLIPS.​

eLIPS lagerlogistik

Kraftfulla Produktionssystem

Upplev den verkliga potentialen av er anläggning!

Genom att digitalisera ert processtöd skapas effektiv arbetsexekvering men också datafångst, basen för insikter som leder till kontinuerliga förbättringar. När personal, utrustning och operationella processer på riktigt knyts samman till en enda sammanhängande kedja ökar både produktiviteten och produktionsflexibiliteten. Allt detta samtidigt som ni i realtid har full koll på personalsäkerhet, produktkvalitet och kravefterlevnad.

Synliggörande av oönskade värdeläckage skapas genom spårbarhet, analys och överblick. Ett kraftfullt industrisystem ger er insikten i hur det bäst åtgärdas. Alla organisationer som aktivt arbetar med sina hållbarhetsmål har också stor glädje av ett systemstöd.

Positiva effekter som ni kan förvänta er:

 • Maximerad operationell effektivitet för del och helhet.
 • Reducerade kostnader
 • Ökad produktivitet
 • Tydlig uppföljning mot definierade KPI:er
 • Synliggörande av processer

Beslut baserade på fakta ger positiva effekter ur alla aspekter!

Tillsammans med er hittar vi anläggningens potential genom god processförståelse, djup erfarenhet kombinerat med en bred flora av digitala lösningar för industrin.

Värdeskapande Underhåll

De ökade kraven på tillgänglighet, resursutnyttjande och hållbarhet ställer krav på värdeskapande underhåll. Detta oavsett hur ni definierat er underhållsprocess här och nu och har målsättning om i framtiden så handlar det om rätt åtgärd i rätt tid och frekvens.

Målet för en underhållsverksamhet är att tillhandahålla planerad kapacitet genom långsiktig planering och på så sätt säkerställa hög driftsäkerhet. En sekundär effekt av den här planeringen är att resursutnyttjande och lagernivåer sänks över tid och därmed även kostnader för så väl drift som underhåll.

Värdeskapande underhåll skapas genom effektiv hantering av allt från resurser till inköp, arbetsordrar och material. Men även att arbeta mer systematiskt med inspektion och ha träffsäkrare underlag till budget. Den positiva effekten är därmed inte enbart kopplad till högre arbetsproduktivitet och kortare driftstopp. Den största vinsten är oftast den som uppstår av det bättre utnyttjande av resurser, i allt från själva arbetsinsatsen till utrustning och utnyttjandet av leverantörsgarantier.

Förenklade arbetsprocesser och enhetligt informationsflödet skapar förbättrad uppföljning och analys. Så var ni än är på er resa, från reaktivt till proaktivt för att eventuellt så småningom uppnå ett prediktivt arbetssätt, så ger ett implementerat systemstöd från oss mycket god effekt.

Skulle du också vilja:

 • Veta vad ditt underhåll egentligen kostar och vilken effekt den ger?
 • Ha en effektiv lagerhantering av reservdelar?
 • Kunna få samlad information som skär ned inköpskostnader?
 • Ha integrerat stöd för uppfylla regelverk och krav?
 • Övervaka dina produktionsresurser och därmed få tidiga varningar om tillstånd och prestanda?
 • Hantera och schemalägga allt underhållsarbete?
 • Arbeta helt mobilt med full access till all information?
 • Utvärdera data för att hitta nyckeltrender och avvikelser, göra träffsäkra prognoser och fatta beslut som driver förbättring?

Kontakta oss så hjälper vi er att skapa fortsättningar för värdeskapande underhåll genom att förbättra arbetsprocess och eller införa systemstöd.

Effektiv Fältservice

Lyckad digitalisering inom fältservice handlar om att till fullo förstå relationen mellan teknik, människa och affär. Därefter investera i ett flexibelt verktyg som knyter ihop resurser och systemstöd så att hela verksamhetens behov, utmaningar och affärsmöjligheter tillgodoses. Ett hållbart systemstöd inom fältservice är med er på hela er resa. Från reaktivt till proaktivt för att så småningom kunna möjliggöra ett helt prediktivt arbetssätt.

 • Vet du hur dina tillgångar och anläggningar på fält mår?
 • Drömmer du om systemstöd som stöttar både i de operativa utmaningarna och kan påvisa utvecklingen av KPI:er?
 • Har ni ett verktyg som på riktigt är anpassat till ett mobilt arbetssätt?
 • Knyter ni på riktigt samman teknologier och verktyg som används inom verksamheten?
 • Har ni ett systemstöd som tydligt påvisar optimeringar och nya affärsmöjligheter?
 • Fångar ni systematiskt kundens återkoppling i relation till viktiga förbättringsområden?
 • Har ni ett levande verktyg som kan utvecklas med er, er affär och marknad?

Vår syn på ett hållbart systemstöd för fältservice är att det förutom att täcka grundläggande behov inom lagerhantering, schemaläggning, garanti och fakturering ger stöd för att utveckla effektivare arbetsprocesser. Detta sker redan i dag hos våra kunder genom exempelvis IoT, maskininlärning, schemaoptimering och ruttoptimering.

Genom att redan i produktutvecklingen ha med hela anläggningens livslängden i åtanke skapas en fantastisk möjlighet att samla dokumentation och versionsinformation som stöd för framtida retrofits och underhåll på individnivå.

Kontakta oss så hjälper vi er i hela resan från att komma igång med basfunktioner till att definiera en digitaliseringsstrategi och implementering av framtidssäkrade lösningar. Som vi ser det är digitalisering en iterativ process som börjar med förståelse för organisationen och dess verksamhet idag men även förbereder för framtida arbetssätt.

Driftkritisk Support & Förvaltning

Vad innebär ett driftstopp för en produktionskritisk verksamhet? Vilka konsekvenser får ett driftstopp i ett utvecklingsintensivt företag, där time-to-market är den kritiska faktorn? Detta är exempel på frågor vi tar ställning till när vi tar fram starkt kundorienterade supportlösningar för företag i olika branscher. I vårt supporttänkande ingår såväl att förebygga som att lösa problem, för att så långt som möjligt garantera driftsäkerhet.

Vi har samlat ett antal tjänster som rör förvaltning, drift, underhåll och användandet av de system och produkter som vi levererar till våra kunder. Målet är att kunna erbjuda våra kunder supportavtal med stor flexibilitet och där varje kunds unika behov ska kunna tillgodoses.

För att komma fram till den bästa lösningen för dig, är du välkommen att kontakta oss för en genomgång av din verksamhet.

Kundanpassad Produktutveckling

Den stigande utvecklingshastigheten av Internet of Things har en betydande roll i hur vi bedriver innovation av produkter och lösningar. Intelligenta trådlösa produkter efterfrågas i allt större utsträckning och det finns en drivkraft i att allt som kommer byggas in i ett system, kommer att byggas in. Robusthet, säkerhets- och kvalitetskraven ökar i samband med att intelligensen i produkter stiger. Därav ställs höga krav på fokus samt kunskap för att professionellt säkerställa en produkt av hög industriell kvalitet.

Genom spetskompetens för att lösa avancerade problem erbjuder vi design, utveckling, kundanpassning och underhåll. Allt för att vidareutveckla er organisation och guida er till ett lyckat projekt. Vi guidar genom hela livscykeln med ett utvecklingserbjudande som går från idé till färdig produkt.

Resultatet är en skräddarsydd lösning som uppfyller gemensamt uppsatta kvalitetsmål. Allt för att ge er värde. Vi erbjuder självklart också service för långtidsunderhåll.

Specialister på Industriellt Linux

Operativsystemet Linux blir alltmer populärt för utveckling av applikationer i en mängd olika produkter. Våra tjänster inom industriell Linux omfattar alla aspekter av arbete med Board Support Packages (BSP). Som utvecklingshus har vi expertis inom flertalet referensplattformar och vi skräddarsyr er lösning så att ni med enkelhet kommer igång med ert projekt.

Ni hamnar i trygga händer. Våra engagerade experter ger dig svar på kvalificerade tekniska frågor. Vår expertis inkluderar alla aspekter av industriellt Linux:

 • Utveckling, integration och optimering av bootloader
 • Support på kända bygg- och integrationsverktyg; Yocto, Buildroot, etc.
 • Utveckling och optimering av produktion- samt supportverktyg
 • Optimering av Linux-system
 • Optimering av boot tid
 • Utveckling av kernel, drivers, protokollstackar, power management
 • Applikationsutveckling

Medicinteknisk Utveckling

Världen befinner sig ständigt i förändring och vi som människor står för skapandet av både gynnsamma och utmanande stunder. Något som vi däremot inte kan styra över är att folk blir sjuka eller skadar sig. Det är i dessa fall som det krävs produkter som är noggrant framtagna och som säkerställer att den som blivit sjuk eller farit illa får den vård som krävs. Det finns inget universalrecept på hur en medicinteknisk produkt ska utformas, men det finns lyckligtvis standarder och regler för hur utvecklingsprocessen ska gå till för att inte lämna något åt slumpen.

Prevas projektmodell för medicintekniska produkter är i enlighet med dessa rådande standarder och vi har enheter som är certifierade enligt ISO13485. Vi kvalitetssäkrar därför våra åtaganden så att den som är i behov av vård får det med säker utrustning utan dolda risker.

Datadriven Verksamhetsutveckling

I en tid där data är den mest värdefulla resursen, kan datadriven verksamhetsutveckling vara skillnaden mellan att överleva och frodas eller stagnera och förlora konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att samla in data effektivt, utan att använda den på ett meningsfullt sätt.  

Framgångsrik verksamhetsutveckling kräver insikt både internt och externt. Internt handlar det om att tydligt definiera och optimera värdeskapande processer genom att utnyttja den rika datan som finns tillgänglig. Externt handlar det om att ha en djup förståelse för kunders beteende och behov. Vi hjälper din organisation att omvandla data till handlingsbar insikt och proaktiva beslut.

Med vår breda verksamhetsförståelse och välbeprövade metodik i kombination med teknikdjup kan ni förvandla den enorma mängd data som er organisation genererar till strategiska fördelar.  

Datadriven verksamhetsutveckling är inte längre en lyx, det är en nödvändighet. Låt oss tillsammans öppna dörren till en framtid där er organisation är en pionjär i att använda datadrivet beslutsfattande för att driva framgång. 

OCH MER OM OSS

Vår syn på hållbar produktion

Vi brinner för att stötta industriella verksamheter i resan mot en hållbarare framtid. Att bidra till attraktivare arbetsplatser, effektivare processer och ökad lönsamhet är vår passion. ​

Av de 17 globala målen i Agenda 2030 har flera mål anknytning till hållbar produktion. Främst mål nummer 8 om arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt 12 om hållbar konsumtion och produktion. ​

Vi tror att nyckeln till hållbarare industriprocesser är att våga stanna kvar lite extra vid frågor rörande Varför och Vad innan hypoteser och lösningar testas. Att tydligt definiera drivkrafter, målbild men även nuläget är a och o.​

Genom att identifiera processer och flöden, hitta struktur och därmed skapa ordning och reda framgår tydligt skillnaden, och därmed resan, från är- till börläget. Teknik, innovation och digitalisering men inte minst kultur, ledarskap och förändringsvilja är betydelsefulla beståndsdelar för att nå det önskade resultatet.​

Är du också intresserad av hållbar produktion så hör gärna av dig och ta en fika med oss så pratar vi mer om ämnet. För precis som mål 17 slår ett slag för partnerskapet så tror inte heller vi att ensam är starkast.​

Digitaliseringsresan

Din häftiga digitaliseringsresa

Vi tror inte ”one-size fits all”. Det vill säga att inte kunna välja lösning utifrån sina egna förutsättningar och behov. Så låt oss undvika det. Vi utgår ifrån just din verksamhet, de lösningar ni redan har och strategin ni har för framtiden. Det för med sig att lösningarna och implementeringsprojekten ser olika ut. Vi erbjuder ett brett spann av verktyg för att hantera data, optimera och visualisera dina processer.

Det vi inte kan, kan våra kunniga systerkontor eller partners. Hör av dig till oss så tar vi en dialog.

Att skapa effektiva processer är en resa

Digitaliseringsresan

IndTech - förstärk befintlig utrustning och system med digitalisering

Vi förstår värdet av era tidigare investeringar! Slit och släng har aldrig varit en lyckad metodik när det gäller industriellt systemstöd. Vi vet att befintlig utrustning och system kan behållas och förstärkas med hjälp av modern digitalisering. Med ny teknik kan data samlas in och analyseras för att sedan påverka och optimera processer. Bevara det som funkar men kombinera med nya bra idéer, verktyg och lösningar.

IndTech innebär att teknik från olika områden och tider möts för att möjliggöra digital transformation. Tidigare decenniers robusta lösningar i kombination med moderna plattformar, mobila lösningar, dataanalys, moln och IoT möjliggör det bästa av er process. Så våga tänka nytt och stegvis införa det bästa som modern teknik har att erbjuda!

Vi tror på erfarenhet kombinerat med samverkan och innovation. Utgå från er installerade bas, låt utvecklingen vara behovsstyrt, och våga testa nya lösningar på upplevd problematik.

IndTech ÄR det bästa av två världar!

IndTech ÄR det bästa av två världar

Jobba hos oss

Vi vill bli fler som brinner för teknikbaserad verksamhetsutveckling. Vill du bli del av ett härligt gäng där engagemang, delaktighet och gemenskap är nyckelorden? Har du erfarenheter inom modernt produktionsstöd som du vill förmedla till omvärlden på ett nytt sätt?​​

Vi är nyfikna av oss och tar mer än gärna ett förutsättningslöst möte med dig. För att höra hur dina framtidsplaner stämmer överens med våra.​

Och du, vi har riktigt gott kaffe på kontoret! Kom in på en fika så berättar vi mer.​

Lediga tjänster vi har just nu på Prevas.​

Samarbeten och underkonsulter
Vi älskar givande samarbeten och självklart är vi öppna för att samarbeta med dig även om du har ditt eget företag. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter. Tveka inte att ta kontakt med oss.​

Göteborg
eLIPS, logistik i produktion

fältservice, digitalisering och mobilitetssystem

Vill ni öka era intäkter, öka er effektivitet samt minska ert slöseri? Om det samtidigt bidrar till ökad hållbarhet och dessutom förenklar vardagen för medarbetare, kunder och leverantörer. Låter det intressant?
Mer om vårt erbjudande inom fältservice

elips, logistik i produktion

eLIPS, logistik i produktion


Konfigurerbart moduluppbyggt system för logistikhantering. Designas och skräddarsys för just dina behov​. Och det blir lätt att välja de lager som smakar bäst.
Mer om eLIPS, för produktionslogistik.
Mer om eLIPS, för lagerlogistik.

Kontakta oss

Ylva Amrén

Business Region Manager, Region West

Tel +46 73 075 71 52

E-post

Kontakta oss

Åsa Sandberg

Unit Manager IndTech & Asset Management

Tel +46 722 47 59 01

E-post

Kontakta oss

Gustav Jansson

Business Unit Manager Compliant Product Solutions

Tel +46 708 94 68 78

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

  #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!

Kontakta oss

Så berättar vi mer!