dk  no  en  
sv en dk no

Vi söker fler kvinnor

JÄMSTÄLLDHETSFRÅGAN ÄR VIKTIG FÖR OSS

Prevas är ett IT-konsultföretag som ligger i framkant när det gäller ny teknik och brinner för att lösa teknikutmaningar. Vi ska vara en modern arbetsplats och viktig samarbetspartner till våra kunder. Därför ser vi det som en självklarhet att även ligga i framkant när det gäller mångfald!

Intervju med K-G Ramström, CEO på Prevas, under Female Engineer Network Event där han berättar varför det är så viktigt med att öka jämställdheten och få fler kvinnor att söka sig till Prevas.


För att uppnå en jämnare fördelning mellan män och kvinnor behöver Prevas öka antalet kvinnliga medarbetare. Idag är 12 procent av medarbetarna kvinnor. Ett av målen med att öka jämställdheten mellan män och kvinnor är att öka kvaliteten på arbetsplatsen. Den grundläggande tanken med kvalitetsaspekten är att båda könens värderingar, erfarenheter, synpunkter och livsvillkor ska vara vägledande för vilka normer och mönster som ska styra verksamheten och organisationen.

Jämställdhetsfrågan är viktig för oss och något vi ständigt arbetar med. Nedan följer några aktuella exempel på aktiviteter:

  • Under 2016 driver vi ett centralt projekt med mål att bli fler kvinnor på Prevas. Syftet med projektet är att identifiera hur vi ska arbeta framöver för att attrahera fler kvinnor att välja Prevas som arbetsgivare. Vi ser även över hur vi som arbetsgivare kan bli än mer attraktiv för kvinnor (och män) för att stärka vårt employer branding.
  • Prevas deltar i Womentor – ett program som syftar till att få fram kvinnliga chefer inom IT- och telekombranschen.
  • Prevas är aktiva i olika kvinnliga nätverk bl.a. Karlstad universitets nätverk för tjejer som läser IT – ITQ.
  • Prevas bjuder årligen in kvinnliga IT-studenter från olika högskolor och universitet till tjejkvällar. Här presenterar vi företaget och kvinnliga förebilder i branschen samt nätverkar i syfte att knyta viktiga kontakter för framtiden.
  • Prevas sponsrar eventet Female Engineer Network där yrkesverksamma ingenjörskvinnor bjuds in till en inspirationskväll. Prevas är en av talarna under kvällen.
  • I vår jämställdhetsplan framgår det att vi arbetar med mångfald. För att säkerställa det, genom att exempelvis bli fler kvinnor, arbetar vi med intern rekryterare som stöd vid prioritering av kandidater.

En stor del av utvecklingen får du i det dagliga arbetet genom att du deltar i varierande projekt inom olika branscher. Sök våra lediga jobb.

Kontakt

Ann Ulmehag

HR Manager

Tel

+46 21 360 19 21

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning