dk  no  en  

sv en dk no
Energi

Energi

Den främsta utmaningen för energiindustrin i dag är att leverera el och värme för vår ständigt växande befolkning, och samtidigt minska miljöpåverkan. Det finns ett behov av att ständigt optimera energiproduktionen. De industriella energianvändarna spelar här också en central roll då de står inför utmaningen att optimera sina produktionsprocesser i syfte att minska energiförbrukningen per framtagen produkt. Exempel på viktiga nyckelvärden för energibranschen är effektiva processer och optimerade kontrollsystem, att kunna matcha produktion mot faktiskt behov, användning av förnybara energikällor och avfallsmaterial.

Prevas är verksamt inom flera områden av energiproduktion, energiledningssystem och energioptimering. Vår erfarenhet täcker till exempel kärnkraft, fjärrvärme, kombinerade kraftverk, pannstyrning och värmeåtervinningssystem.

Vårt utbud inom energiproduktion täcker projektledning, automation (DCS / PLC / SCADA), system för  miljöövervakning och verktyg för energirapportering. För att våra kunder ska garanteras en säker, effektiv och ekonomisk drift av industriella turbiner, levererar Prevas också verktyg för datainsamling med hög hastighet och diagnostiksystem. Dessutom tar Prevas en aktiv roll i att hjälpa kunder att optimera energiförbrukningen, både genom sina egna produkter (t.ex. inom ståltillverkning) och genom att erbjuda management konsulttjänster för energiledningssystem.

Referenser inom Energi

Läs om några av våra referensprojekt inom energibranschenochstålindustrin.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning