dk  no  en  
sv en dk no
Embedded QA

Embedded QA

Förkorta utvecklingstiden och sänk kostnaderna genom att se över kvalitetsprocesser.

Testning är en stor och ofta kostsam del av FoU. Fackkunskaper och kunskaper inom embedded QA är nödvändiga för att utföra testningen så effektivt som möjligt. Prevas kan tillhandahålla den kunskapen, som omfattar allt ifrån kravhantering och testning, strategier, lösningar till utförande.

För att kunna förnya och förbättra testprocessen använder vi en process som kallas Test Process Improvement (TPI). Modellen stödjer förbättringar av testprocessen och ger insikt i testprocessens ”mognadsgrad” inom organisationen. Utifrån den här kunskapen kan ditt företag använda modellen för att enkelt skapa stegvisa och mätbara förbättringar. Läs mer i vår broschyr om Test Process Improvement.PDF

Prevas kunskaper inom testlösningar (som funktionella, HIL-, RF- och produktionstestningssystem och realtids- och styrsystem) är nödvändiga för att kunna testa dagens komplexa inbyggda produkter. Våra lösningar förkortar också utvecklingstiden genom att använda automatisk testning, realtidssimuleringar och snabb prototyputveckling. Att öka testernas omfattning är viktigt för att höja produktkvaliteten. Våra processer och strukturer gör att våra lösningar kan återanvändas för testning av olika typer av produkter och även för produktion.

Prevas är global partner med National Instrument, som är ett av de största företagen på marknaden inom det här området. Vi använder komponenter från deras portfölj och har också utvecklat egna tillägg, med syfte att vi ska kunna bygga effektiva testmiljöer för många olika applikationer och branscher.

Prevas har mycket stor erfarenhet av att leverera system för funktionstestning, HIL-testning, produktionstestning, reparationstestning samt testning av robusthet och systemsäkerhet.

Relaterade länkar

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning