Hem
dk  no  en  

Prevas deltar i utveckling av eldriven Nimbus 27

Ett fortsatt gott samarbete mellan Prevas och Uppsalaföretaget Electroengine har resulterat i världens första och största eldrivna båt. Nimbus Boat först ut på marknaden med sin Nimbus 27 fot, med marschfart på ca 20 knop och 50 kr för en full tank.

Nimbus har som mål att vara bäst i världen när det gäller miljösegmentet och anlitade Electroengine för att utveckla en eldriven fritidsbåt. Prevas har sedan en tid tillbaka varit delaktiga i utvecklingen av Electroengines elbil. Samarbetet har utökats och för att utveckla den eldrivna båten anlitades Prevas som fortsatt utvecklings- och samarbetspartner.
 
- Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Prevas. De har tillfört kompetens, innovationskraft och varit lyhörda i vår utveckling av en hållbar fordonslösning baserad på elkraft, säger Thomas Bergfjord CEO Electroengine AB.
 
Prevas har bidragit med sin spetskompetens kring elektronik och inbyggda system.

 - I 25 år har Prevas levererat hållbara lösningar som hjälper kunder att öka lönsamheten. För att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder satsar vi på långsiktiga kundrelationer där djup insikt i kundens verksamhet ingår. Vi är mycket glada och stolta över det fortsatta förtroende vi fått från Electroengine, säger Anders Malmby chef Produktutveckling Sverige på Prevas.

Prevas verksamhet inom produktutveckling bedrivs i flera olika Centers of Excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att Prevas kan möta växande branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstid, kvalitet, design och uppkopplingsmöjligheter.

För mer information och uppföljning:

Film
Premiärtur med ny eldriven Nimbus, se filmen här.

Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige Prevas AB
Tfn: 013-32 86 27, Mobil: 073-052 22 65, E-mail anders.malmby@prevas.se

Ingemar Persson, regionchef Uppsala Prevas AB
Tfn: 018-56 27 06, Mobil: 0730-28 58 06, E-mail ingemar.persson@prevas.se

Om Prevas
Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av nära 550 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008