dk  no  en  

sv en dk no
 EAM bättre beslutsunderlag, Prevas

Bättre beslutsunderlag

Förutom användarspecifika funktioner och anpassade skärmar ger Prevas varje användare tillgång till den information som är viktig i varje processteg för att fatta snabbare och bättre beslut. Relevanta översikter, processnyckeltal, dokument och rapporter – är delar i det vi kallar Asset Intelligence.

Det ingår över 150 konfigurerbara rapporter i Infor EAM som standard, vilket ger omfattande rapporterings- och analysmöjligheter. I Infor EAM finns också det Cognos-baserade rapportverktyget Advanced Reporting, med vars hjälp du kan skapa eller ändra i alla rapporter du behöver.

Du kan antingen köra enkla frågor eller skapa mer avancerade rapporter med analysfunktioner som hjälper dig hitta den verkliga orsaken till ett problem. Med rapportdistributionen kan rapporter köras och distribueras automatiskt via e-post med definierade mellanrum (t.ex. en gång i veckan/månaden). Detta förenklar analys-, lednings- och förbättringsarbetet.

Prevas erbjuder även en Clickview lösning för avancerade analyser och rapportgenerering.

Infor EAM har även en modul för dokumenthantering. Doc+ ger fullständigt stöd för att skapa och hantera dokument, inklusive versionshantering. Doc+ innehåller också en ”googleliknande” sökmotor, som inte bara söker i dina dokument utan också i kommentarer och beskrivningar i Infor EAM: ”Global Search”.

Infor EAM har även en helt Integrerad CAD-modul – OpenCAD. Ritningarna är lagrade i Infor EAM eller i separat databas och blir åtkomliga från anläggningsträdet för direkt visning i Infor EAM. Du kan navigera direkt i ritningen eller i anläggningsträdet för att hitta aktuella objekt. Genom att kombinera dokumenthantering och CAD får du en total lösning för anläggningens dokumenthantering.

Glöm att leta upp och skriva ut ritningar! Nu kan entreprenörer få tillgång till den dokumentation de behöver genom webblösningen där de även fått sin arbetsorder för uppdraget. Varför inte låta den tekniska konsulten skapa och överföra nya ritningar direkt till Infor EAM? Infor EAM kan ge dig all information du behöver – tillgänglig på ett ställe när du behöver den.

Kontakt

Karl-Gustav Ramström

David Baeckström

Sales Executive EAM 

Tel

+46 10 455 25 03

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning