dk  no  en  

sv en dk no

Digitalisering och automation - på rätt sätt

NYHET

2018-08-20

Att utvecklingen går snabbt framåt inom automation och digitalisering har nog knappast gått någon förbi. Utvecklingen av kollaborativa robotar, 3D-printing, uppkopplade maskiner och smarta stödsystem ger möjlighet att effektivisera processer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Satsningarna inom området från samhällets sida har också tagit fart, inte minst genom robotlyftet* som syftar till att främja automatisering och robotisering inom små och medelstora företag i industrin. Att dra nytta av denna utveckling är viktigt, för att inte säga nödvändigt, om konkurrenskraften skall kunna bibehållas och stärkas.

För de flesta tillverkande företag har digitalisering inget värde i sig själv, utan syftet är att underlätta och effektivisera kärnverksamheten. Genom att använda befintliga data på smartare och mer strukturerade sätt blir det lättare att se vad som händer, när det händer och hur det är möjligt att antingen förhindra vissa beteenden eller förstärka andra. Strukturerade data kan även användas för att visa på investeringsbehov, planera personalen mer effektivt eller simulera alternativa strategier. Digitalisering på rätt sätt gör dig helt enkelt smartare och mer responsiv.

Det viktigaste är att ta fram en strategi för digitalisering som stödjer er övergripande strategi framåt. Hur kan digitaliseringen stärka den?

Hur arbetar man då fram en strategi kring ett område där ens egen kunskap än så länge kanske är begränsad? Ett bra sätt är att söka nya partnerskap. När det gäller digitalisering finns det ingen anledning att vara protektionistisk. Ska man göra allt själv och på sitt eget sätt är risken snarare att man hamnar efter. Alliera dig istället med kunder, konkurrenter och leverantörer för att utbyta tankar, kunskap och erfarenheter.

Philip Holst, Senior Consultant Production Improvement, Prevas AB

* Robotlyftet: Regeringen har gett i uppdrag till Tillväxtverket att utveckla ett program för att främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet med uppdraget är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion samt därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

Nytt nummer av Tech Trends

I Prevas kundtidning kan du läsa om intressanta och inspirerande kundprojekt. I senaste numret kan du exemeplvis läsa om hur GKN har påbörjat sin resa med kollaborativa robotar och hur det har gett dem kunskap och idéer för hur de ska ta nästa steg samt hur viktigt ljuser är för dig.

Tech Trends nr 2 2018

Tekniktrender, inspiration och nyheter från Prevas AB. TechTrends är Prevas kundtidning som kommer ut ca 3 gånger per år.

 

Tech Trends nr 2 2018

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Philip Holst

Senior Consultant Production Improvement

Tel 

+46 70 579 96 55

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning