dk  no  en  

sv en dk no

CAN-controller

Prevas egenutvecklade CAN-modul för användning i FPGA-baserade system och produkter är certifierad enligt ISO-16845. Det betyder att Prevas kunder kan känna sig trygga i att eventuell CAN-funktionalitet uppfyller standarden och interagerar korrekt med CAN-enheter från andra tillverkare utan att de behöver bekosta egen certifiering.

Controller Area Network, förkortat CAN, är en nätverksstandard utvecklad för fordonsindustrin av Bosch och är det nätverk som möjliggör kommunikation mellan olika datanoder i dagens moderna fordon.

Egenskaper

  • Följer BOSCH CAN 2.0B-standard.
  • Stöder bithastigheter på upp till 1 Mbit/s.
  • Gränssnitt som efterlever Xilinx CoreConnect (PLB v4.6 eller OPB), andra gränssnitt på begäran.
  • Sändnings- (TX) och mottagningsregister (RX) med konfigurerbart djup på upp till 64 meddelanden för respektive register.
  • RX-meddelandefiltrering. Valbart antal filter mellan 0-2.
  • TX / RX högprioritetsbuffertar (endast  versionen PLB v4.6).

Typiska användningsområden

  • Höghastighetskommunikation över ethernet mellan datorer i ett LAN
  • Broadcastanvändningsområde. När data behöver överföras till mer än ett mål
  • Video/bild- och ljudöverföring över ethernet, t.ex. strömning av media
CAN-controller

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning