language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Bolagsstyrning

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2019 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Indien. Indien har avvecklats under året. Prevasaktien är noterad på NASDAQ Stockholm (Stockholmsbörsen).

Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i regelverket för NASDAQ Stockholm, vilket Prevas har förbundit sig till att följa. Prevas har tillämpat koden sedan 2008.

Bolagsstyrningsrapport 2019PDF

Bolagsstyrningsrapport 2018PDF

Bolagsstyrningsrapport 2017PDF

Bolagsstyrningsrapport 2016PDF

Bolagsstyrningsrapport 2015PDF

Bolagsstyrningsrapport 2014PDF

Bolagsstyrningsrapport 2013PDF

Bolagsstyrningsrapport 2012PDF

Bolagsstyrningsrapport 2011PDF

Bolagsstyrningsrapport 2010PDF

Bolagsstyrningsrapport 2009PDF

Relevanta länkar
Senaste årsredovisningen
Arkiv årsredovisningar


Referenser

 • Vigab

  Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas.

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB.

 • Cellectricon

  Integrerad mjukvara för läkemedelstester.