language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Bolagsstyrning

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2017 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Indien. Prevasaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i regelverket för NASDAQ OMX Stockholm, vilket Prevas har förbundit sig att följa. Prevas har tillämpat koden sedan 2008. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554).

Bolagsstyrningsrapport 2018PDF

Bolagsstyrningsrapport 2017PDF

Bolagsstyrningsrapport 2016PDF

Bolagsstyrningsrapport 2015PDF

Bolagsstyrningsrapport 2014PDF

Bolagsstyrningsrapport 2013PDF

Bolagsstyrningsrapport 2012PDF

Bolagsstyrningsrapport 2011PDF

Bolagsstyrningsrapport 2010PDF

Bolagsstyrningsrapport 2009PDF

Relevanta länkar
Senaste årsredovisningen
Arkiv årsredovisningar

Referenser

 • Cellectricon

  Integrerad mjukvara för läkemedelstester.

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.

 • Pilloxa AB

  Smart stöd vid livslång medicinering 

 • ILIAS Solutions

  ILIAS Solutions lyfter fordonsunderhåll till nästa nivå