dk  no  en  

sv en dk no

Kallelse till årsstämma i Prevas AB

NYHET

2018-04-11

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Prevas AB (publ), org. nr. 556252-1384. Årsstämman hålls onsdag den 16 maj 2018, kl.18.00 på Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Program

Kl. 17.00 – 18.00
Kl. 17.30
Kl. 18.00

Registrering och enklare förtäring
Stämmolokalen öppnas
Årsstämman börjar

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska dels vara registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdag den 9 maj 2018 klockan 12:00 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00,  eller e-post till arsstamma@prevas.se.

Fullständiga handlingar finns på www.prevas.se/arsstamma
Kallelse till årsstämmaPDF i sin helhet.

Västerås i april 2018,

Prevas AB (publ)
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning