Hem
dk  no  en  

Prevas årsredovisning och sammandrag 2010 publicerad

Sedan tidernas begynnelse är det innovativa idéer som utvecklat världen. Skillnaden historiskt sett är att det i dagens globala samhälle krävs en innovationstakt snabbare än någonsin, för att säkra tillväxten. I drygt 25 år har Prevas varit en innovativ partner som nöjt ser sina kunder växa och utvecklas. Marknadsmässigt har 2010 varit ett relativt stabilt år där Prevas har haft en kontinuerligt ökande orderingång.
 
Årsredovisning
Prevas AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2010 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, www.prevas.se/annual_report. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare på begäran. Årsredovisningen kan även beställas via Prevas webbplats. 
 
Årsstämma
Prevas AB:s årsstämma äger rum den 30 mars 2011, kl 17.30, i Aros Congress Center (Munkgatan 7, Västerås). Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2011, dels anmäla sitt deltagande senast kl 12.00 fredagen den 25 mars 2011. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås, per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.

För mer information och uppföljning:

Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se
 
Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.  

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008