dk  no  en  

sv en dk no

Prevas VD K-G Ramström ingår i regeringens Advisory Board

NYHET

2015-07-01

Under Almedalsveckan presenterade regeringen sin industrikansler, som ska leda arbetet med att nyindustrialisera Sverige. Men i stället för en kansler blir det fyra. En av dem är Volvos förre vd Olof Persson och en annan är Prevas AB:s VD K-G Ramström

Näringsministern vill inte använda benämningen ”industrikanslar” utan kommer att använda ordet ”advisory board”. De två övriga medelmmarna i rådet är Lisa Lindström, vd för det digitala designföretaget Doberman och Pia Sandvik, ordförande för forskningsnätverket RISE.

Näringsdepartementet arbetar med en strategi för att nyindustrialisera Sverige med målet att Sverige ska erbjuda en av världens mest attraktiva miljöer för att avancerad industriell verksamhet, såväl produktion av varor och tjänster som utveckling och forskning. Arbetet sker i nära dialog med de fackliga organisationerna, forskare och företag. För att understödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande tillsätter regeringen nu en advisory board med fyra personer från olika delar av svensk industri.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning