dk  no  en  

sv en dk no
Verkstadsindustri och Fordon

Verkstadsindustri och Fordon

Produktionsstyrning är viktigt för många intressenter, från företags-, kund- och supply chain-perspektiv. Den konkurrens som råder på dagens marknader kräver innovation och utveckling, medan globalisering, olika bestämmelser och finansiella aspekter driver faktorer som effektivitet, noggrannhet och tillförlitlighet. Vad gäller produktion, och då kanske främst inom fordonsindustrin, genomgår ovanstående aspekter dessutom ständiga förändringar i form av exempelvis årliga produktförnyelser, varierande utsläppsnormer, framväxande marknader och banbrytande teknologi. Snabbare ledtider, ökad kundnöjdhet, regelefterlevnad, kontinuerlig produktivitet och förbättrad arbetskraft är därför centrala värden inom verkstads- och fordonsindustrin.

Prevas är en erfaren leverantör av olika lösningar inom verkstads- och fordonsindustrin, och vi har sedan 1985 hjälpt våra kunder att fatta rätt beslut. Prevas är en komplett partner och erbjuder tjänster som sträcker sig från innovationsprocesser och affärsfall, till projektledning och design, implementering och stöd för olika produktionslösningar.

Prevas har sedan starten levererat lösningar för MES (Manufacturing Execution Systems), produktionslogistik, spårbarhet, supply chain integration och resursanvändning inom en rad olika industrier, bl.a. prefabricerade bostäder, medicinsk utrustning, maskin, verktyg och fordon.

Referenser inom Verkstadsindustri och Fordon

Se några av våra referenser inom Verkstadsindustri och Fordon

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning