language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Embedded QA

Förkorta utvecklingstiden och sänk kostnaderna genom att se över kvalitetsprocesser.

Testning är en stor och ofta kostsam del av FoU. Fackkunskaper och kunskaper inom embedded QA är nödvändiga för att utföra testningen så effektivt som möjligt. Prevas kan tillhandahålla den kunskapen, som omfattar allt ifrån kravhantering och testning, strategier, lösningar till utförande.

För att kunna förnya och förbättra testprocessen använder vi en process som kallas Test Process Improvement (TPI). Modellen stödjer förbättringar av testprocessen och ger insikt i testprocessens ”mognadsgrad” inom organisationen. Utifrån den här kunskapen kan ditt företag använda modellen för att enkelt skapa stegvisa och mätbara förbättringar.

Prevas kunskaper inom testlösningar (som funktionella, HIL-, RF- och produktionstestningssystem och realtids- och styrsystem) är nödvändiga för att kunna testa dagens komplexa inbyggda produkter. Våra lösningar förkortar också utvecklingstiden genom att använda automatisk testning, realtidssimuleringar och snabb prototyputveckling. Att öka testernas omfattning är viktigt för att höja produktkvaliteten. Våra processer och strukturer gör att våra lösningar kan återanvändas för testning av olika typer av produkter och även för produktion.

Prevas är global partner med National Instrument, som är ett av de största företagen på marknaden inom det här området. Vi använder komponenter från deras portfölj och har också utvecklat egna tillägg, med syfte att vi ska kunna bygga effektiva testmiljöer för många olika applikationer och branscher.

Prevas har mycket stor erfarenhet av att leverera system för funktionstestning, HIL-testning, produktionstestning, reparationstestning samt testning av robusthet och systemsäkerhet.

Kontakta oss

Mattias Carlsson

Mälardalen Compliance Management

Tel +46 790 665 146

E-post

Kontakta oss

Sara Ådahl Aggebäck

Business Region Manager, East

Tel +46 70 200 73 58

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.

 • Hövding

  Framtidens cykelhjälm

 • European Southern Observatory

  Världens största teleskop  

 • OHB Sweden

  Specialistkunskap är helt avgörande för OHB Sweden 

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!