language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Produktionsutveckling

I takt med att industrins globala konkurrens ökar, samtidigt som kunderna ställer krav på allt kortare leveranstider och fler produktvarianter, så ökar behovet av att ständigt effektivisera produktionen.

Ägarnas krav på avkastning sätter fokus på kapitalbindning och att få ut mer från den existerande produktionsanläggningen. Detta bidrar på samma sätt till nödvändigheten av att kontinuerligt jobba med effektiviseringar i kapitalutnyttjande och processeffektiviseringar.

Prevas har i många år arbetat med effektiviseringar av sina kunders produktionsanläggningar. Med erfarenheter från flera branscher kan Prevas säkerställa konkurrenskraftiga lösningar.

Prevas jobbar exempelvis med värdeflödesanalyser, ledtids- och ställtidsreduktioner, logistikoptimeringar, lageromsättningshastigheter och kvalitetssäkringar. Vi arbetar alltid utifrån ett lean-perspektiv, där modeller som Six Sigma och 5S återfinns.

Vi arbetar efter välbeprövade modeller som säkerställer ett effektivt och strukturerat arbetssätt med konkreta förbättringsförslag som resultat. Vi är givetvis också oftast med i genomförandet av de förbättringsinitiativ som beslutas.

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

prata vi ditt språk?

Kontakta oss

Åsa Sandberg

Business Unit Manager, Hållbar Produktion & IndTech, Region West

Tel +46 72 24 75 901

E-post

Kontakta oss

Jonas Eriksson

Business Area Manager – Operations Development and Management, Mälardalen

Tel +46 73 096 05 60

E-post

Kontakta oss

Johan Lindqvist

Consultant Manager, Karlstad

Tel +46 54 147 424

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!