language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Kraftfulla Produktionssystem

Upplev den verkliga potentialen av er anläggning!

Genom att digitalisera ert processtöd skapas effektiv arbetsexekvering men också datafångst, basen för insikter som leder till kontinuerliga förbättringar. När personal, utrustning och operationella processer knyts samman till en enda sammanhängande kedja ökar både produktiviteten och produktionsflexibiliteten. Allt detta samtidigt som ni i realtid har full koll på personalsäkerhet, produktkvalitet och kravefterlevnad.

Synliggörande av oönskade värdeläckage skapas genom spårbarhet, analys och överblick. Ett kraftfullt produktionssystem ger er insikten i hur det bäst åtgärdas. Alla organisationer som aktivt arbetar med sina hållbarhetsmål har också stor glädje av ett systemstöd.

Positiva effekter som ni kan förvänta er:

 • Maximerad operationell effektivitet för del och helhet.
 • Reducerade kostnader.
 • Ökad produktivitet.
 • Tydlig uppföljning mot definierade KPI:er.
 • Synliggörande av processer.

Genom att koppla ihop delarna i produktionsapparaten till en helhet, minimera mängden manuella inmatningar och koppla ihop affärs- och produktionssystem möjliggörs realtidsöversikter och beslutsunderlag. Både för omgående processjusteringar och uppföljningsrapporter för beslut på ledningsnivå. Vertikal integration och orkestrering ger beslut baserade på fakta.

I nära anslutning till produktionsprocessen finns produktions- och lagerlogistiken, ofta själva pulsådern i den effektiva verksamheten. Utmaningar som blir synliga i form av låg produktionseffektivitet kan många gånger komma till rätta genom skräddarsytt logistikstöd.

Vi erbjuder lösningar baserade på flertalet teknikplattformar, allt med omsorg valt baserat på era behov och utmaningar inom datainsamling, spårbarhet, prestanda, avsändning, exekvering, resurshantering och skedulering.

Tillsammans med er hittar vi anläggningens potential genom god processförståelse, djup erfarenhet kombinerat med en bred flora av digitala lösningar anpassade för industriella krav.

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

projektstöd från prevas

Kontakta oss

Åsa Sandberg

Business Unit Manager, Hållbar Produktion & IndTech, Region West

Tel +46 72 24 75 901

E-post

Kontakta oss

Jonas Eriksson

Business Area Manager – Operations Development and Management, Mälardalen

Tel +46 73 096 05 60

E-post

Kontakta oss

Johan Lindqvist

Consultant Manager, Karlstad

Tel +46 54 147 424

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!