language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Informationssystem, Manufacturing Intelligence (MI)

IT-baserade system för insamling, lagring, bearbetning och spridning av information.

Informationssystem (Manufacturing Intelligence, MI) är programvarulösningar som samlar in och presenterar tillverkningsrelaterade data från en rad källor för att kunna ge beslutsfattare tydlig information om produktionsavdelningens resultat.

Prevas informationslösningar gör det möjligt för företag att visualisera och analysera produktionsavdelningens övergripande prestanda tack vare en rad kraftfulla verktyg för dataanalys, rapportering och övervakning. Funktioner som stödjer allt från enkla frågor till mer komplexa analyser ger information om produktionsvolymer, kostnader, utnyttjandegrader, energiförbrukning, kvalitetsnivåer och andra för verksamhetsledningen viktiga mätetal.

Prevas har levererat över hundra lösningar för informationssystem, till stora och små företag, i hela värden och till de flesta branscher. Vi levererar våra lösningar baserade på egna programvaror och på plattformar från våra teknikpartners. Som molnlösningar eller lösningar som sparas hemma i fabriken.

Miljö- och energiövervakning

Miljön är en viktig fråga för hela samhället och företagen måste övervaka och rapportera sina utsläpp. Inom industrin handlar det om t.ex. utsläppskvoter och rapportering av kemikalieförbrukning.

Prevas lösningar för miljöövervakning bidrar till effektiv extern och intern rapportering tack vare helt tillförlitliga data och fullständig spårbarhet. Detta minskar användningen av interna resurser samtidigt som det förbättrar företagets position på marknaden och förenklar myndighetskontakter.

Myndighetsrapportering

Prevas lösningar för myndighetsrapportering hjälper företag att följa olika myndighetskrav.

Dagens regelverk och produktionseffektiviseringar ställer höga krav på tillgång till rätt information. Med Prevas lösningar kan företag svara upp mot allt högre kunskaps- och kontrollnivåer samt myndighetskrav och samtidigt uppnå effektivitetsvinster.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Outokumpu

  Behovsbaserat styrsystem på Outokumpu i Degerfors

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • Forsmark, Vattenfallkoncernen

  Projektledning labdatasystem  

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker nya talanger

Bli en av oss!