dk  no  en  

sv en dk no

Nytt nummer av Tech Trends, vår kundtidning.

NYHET

2016-04-26
Tech Trends nr 1 2016

INOM TEKNIK- OCH IT-BRANSCHEN finns det gott om nya begrepp att förhålla sig till; IoT, CLOUD, CONNECTIVITY & INNOVATION FOR GROWTH, som har varit Prevas ledord under många år.

För drygt 30 år sen började den industriella användningen av mikroprocessor och persondatorer att ta fart på allvar. Vårt syfte var och är fortfarande att hjälpa våra kunder att ta till sig den nya teknikens möjligheter och stärka deras konkurrenskraft genom att ta fram nya moderna produkter och effektivisera processer. Genom årens lopp har vi tillsammans med våra kunder genomfört tusentals projekt och uppdrag inom en mängd olika tillämpningsområden och branscher. Numera är det inte mikroprocessorer och datorer som utgör tekniksprånget. Idag består utmaningen i att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen, Internet of Things och Industry 4.0 ger. Detta påverkar hela vår nordiska industri och är viktiga medel att utnyttja för att få ett hållbart samhälle.

Prevas har levererat lösningar inom dessa områden under många år och vårt erbjudande inom detta gör oss till en viktig partner för många kunder. Den snabba digitaliseringen tillsammans med industrins ständiga jakt på ökad produktivitet, och nya smarta produkter, skapar nya affärsmöjligheter och nya företag bildas. Här finns ett starkt behov av samarbetspartners som Prevas. Läs exempelvis om Hy5 och deras handprotesen på sid 4.

Medelstora och även större internationella företag behöver också hjälp för att anpassa sin produktutveckling och produktion. Myndigheter, sjukvård och andra samhällsfunktioner står också inför stora förändringar. Dagens krav på effektivitet gör att företag och organisationer efterfrågar långsiktiga partnerskap samtidigt som nya köpmönster innebär ett ökat behov av att köpa färdiga lösningar i form av komponenter, produkter och processlösningar. Vårt nya erbjudande inom Product Development Solution har bildats i syfte att hjälpa våra kunder att utveckla produkter i den nya digitaliserade världen. Möjligheten att koppla samman information från produkter och processer till ”molnet” är också något som Prevas arbetar med. Läs om Cermaq på sid 6 som nu har full koll på sin laxproduktion med deras nya webbportal.

Läs mer om våra projekt i vår senaste kundtidning Tech Trends nr 1 2016.

Här kan du läsa och inspireras av våra tidigare nummer av kundtidningen.

Tekniktrender, inspiration och nyheter från Prevas AB. 

TechTrends är Prevas kundtidning som kommer ut 3 gånger per år.

Klicka på länkarna nedan för att läsa Tech Trends direkt på webben.
För att beställa en tryckt tidning och prenumerera på kommande nummer, klicka här.


FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning