language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Strategiska nyckeltal KPI, för hela företagets verksamhet

Strategiska nyckeltal i realtid (KPI, Key Performance Indicators) hjälper företag att mäta sina löpande framsteg i riktning mot de övergripande verksamhetsmålen.

Genom att synliggöra nyckeltalen för verksamheten skapar man ett ökat engagemang för dem och därmed grunden för ett förbättringsarbete. Detta i sin tur kan leda till förbättringar såsom:

 • Ökad avkastning
 • Ökad utnyttjandegrad
 • Minskade kostnader
 • Förbättrad kvalitet

Strategiska nyckeltal ingår ofta i företagets styrmodeller, till exempel balanserade styrkort och TPM, eller i lokala effektivitetsmått såsom TAK/OEE. I en EMI-lösning aggregeras dessa upp på företags- eller koncernnivå.

Prevas har levererat denna typ av lösningar till kunder inom flera branscher sedan slutet av 1980-talet.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Forsmark, Vattenfallkoncernen

  Projektledning labdatasystem  

 • Borregaard

  Borregaard arbetar vidare med Prevas Mikon

 • Statoil

  Förbättrad kostnadskontroll

 • Lundin Norway AS

  Effektivare intäktsrapportering för Lundin Norway

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!