language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Strategiska nyckeltal KPI, för hela företagets verksamhet

Strategiska nyckeltal i realtid (KPI, Key Performance Indicators) hjälper företag att mäta sina löpande framsteg i riktning mot de övergripande verksamhetsmålen.

Genom att synliggöra nyckeltalen för verksamheten skapar man ett ökat engagemang för dem och därmed grunden för ett förbättringsarbete. Detta i sin tur kan leda till förbättringar såsom:

  • Ökad avkastning
  • Ökad utnyttjandegrad
  • Minskade kostnader
  • Förbättrad kvalitet

Strategiska nyckeltal ingår ofta i företagets styrmodeller, till exempel balanserade styrkort och TPM, eller i lokala effektivitetsmått såsom TAK/OEE. I en MI-lösning (Manufacturing Intelligence) aggregeras dessa upp på företags- eller koncernnivå.

Prevas har levererat denna typ av lösningar till kunder inom flera branscher sedan slutet av 1980-talet.

ge oss mer problem

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

produkter inom Manufacturing Intelligence

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

    #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!