Vi välkomnar Koteko.

Efter många års samarbete och gemensamma projekt så har vi nu landat i att Prevas och Koteko går samman.