language arrow_drop_down
DK NO EN

Underhåll- och materialhantering

Prevas har omfattande kunskaper om hur man strukturerar produktionsanläggningar och maskiner på bästa sätt i olika produktionssammanhang. Varje utrustnings klassning, samt dess systemtillhörighet eller position, är en information som används för en rad funktioner i systemlösningen. Allt från grundläggande ABC klassning till fullständig RCM-analys.

Utrustningen i en produktionsanläggning organiseras i en flerdimensionell struktur som består av platser, positioner, system och individer. Inspektionspunkter kan läggas till i strukturen för att definiera den punkt där en inspektion, arbetsuppgift eller mätaravläsning ska äga rum. Varje utrustning kan också märkas med klass eller kategori för att koppla ihop utrustningar i en matris för möjlig analys av anläggningsstrukturen. Utrustningens struktur är uppbyggd för att tillgodose behovet av att hantera uppföljningen av underhåll, kostnader och händelser. 

Reservdelar och material hittas snabbt – för minimerad produktionsförlust

Reservdelar organiseras i listor som kopplas till produktionsutrustningen. Värdefull information finns även i den så kallade associerade reservdelslistan, vilken består av de delar som tidigare har används på en viss utrustning. Dessa två listor, tillsammans med material och andra artiklar definierade som direktinköpsartiklar, utgör det material vi behöver identifiera, hitta i förråd eller köpa i praktiskt taget samma sekund som det uppstår produktionsproblem. En kritisk framgångsfaktor är att användarna kan hitta den här informationen på en mobil enhet eller på en skärm på verkstadsgolvet – med bara några klickningar. Ett annat måste är att rekvisitions- och inköpsorderprocesserna är automatiserade för att eliminera fördröjningar på grund av administration som kan leda till ett förlängt driftstopp. En annan nödvändighet är ett välorganiserat och välskött förråd. Prevas erbjuder användarvänliga lösningar för streckkodsavläsning för uttag från, och retur till, förråd för att minimera administrationen och göra det lättare att upprätthålla kvaliteten i förrådsredovisningen. Användarvänliga mobila inläsningsenheter erbjuds för löpande inventering.

Prevas underhållslösningar med Infor är 100 procent webbaserade. Det möjliggör för såväl operatörer som ingenjörer och externa leverantörer, att få tillgång till information om utrustning, arbetsorder och material för att lösa problem när de dyker upp och genomföra arbetsorder snabbt och effektivt.

Prevas har flyttat IT-verktygen till verkstadsgolvet och erbjuder användarna online-åtkomst till information om varje utrustnings arbetsorderhistorik, problemanalyser, reservdelslistor och dokumentation. Vårt mål är att vara världsledande inom produktionsledning och underhållshantering.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker nya talanger

Bli en av oss!