language arrow_drop_down
DK NO EN

HxGN EAM, ett världsledande webbaserat underhållssystem

Prevas är som Gold Channel Partner, för Hexagon, en strategisk partner i Norden. Och arbetare som återförsäljare och implementerar det världsledande underhållssystemet HxGN EAM (tidigare Infor EAM). 

Förutom HxGN EAM-erbjudandet har Prevas också ett antal lösningar och produkter som kompletterar EAM-lösningen. Prevas är nordisk marknadsledare inom produktionsnära IT-lösningar och erbjuder integrerade realtidslösningar där underhållshantering utgör en viktig del av det IT-stöd som varje produktionsanläggning behöver.

Med HxGN EAM Enterprise, en heltäckande 100 % webbaserad underhållslösning för företag, kan du alltid hålla ett öga på dina produktionsresursers tillstånd och prestanda, utvärdera data för att hitta nyckeltrender och avvikelser, göra prognoser för prestandafrågor och fatta beslut som driver fram åtgärder.

Prevas har över 80 underhålls/EAM-kunder i Norden och globalt finns det över 15 000 installationer.

EAM Enterprise erbjuder stöd för de mest utmanande frågor kring produktionsresurser, från förebyggande underhåll för tillverkningsindustrin, till förutseende underhåll för livsmedelsföretag, utsläpps- och energibehovshantering inom massa och papper, riskbaserat underhåll på bioteknikområdet, administration av fordonsparker för transportföretag, linjärt underhåll för olje- och gasföretag, resursspårning och tillståndsbaserat underhåll för offentlig sektor och mycket mer.


Möjligheter med underhållssystem, EAM Enterprise

Med EAM Enterprise kan du:

 • Skära ned inköpskostnader samt minska ledtider för upphandling, minska förrådsnivåer och förrådskostnader.
 • Uppfylla regelverk och krav.
 • Övervaka dina produktionsresurser, hålla dem igång och veta när de behöver bytas ut.
 • Minska kostnader genom att utnyttja dina leverantörers garantier.
 • Hantera och schemalägga allt underhållsarbete effektivt, exempelvis inspektioner, underhåll och certifieringar.
 • Bli mobil med EAM-systemet för att hantera arbetsinsatser, reservdelar, information, dokument och reservdelsförrådet. Med ett iPhone-liknande webbanvändargränssnitt och appar för telefoner och surfplattor understöds en mobil och effektiv organisation.
 • Konfigurera lösningen så att den passar din affärsprocess och dina behov utan dyra ändringar av källkoden, som skulle ha hindrat dig från att uppgradera lösningen i framtiden. Prevas serverlagrings- och molnerbjudande förkortar tiden för projektgenomförande och leder till högre lönsamhet.

HxGN EAM erbjuder verktyg för att övervaka och hantera driftsättning, prestanda och underhåll av företagets produktionsresurser, inklusive varningar som hjälper dig eliminera driftstopp och upptäcka potentiella vinster.

Fördelar med underhållssystem, EAM Enterprise

HxGN EAM bygger på förutseende underhåll (PdM) och tillståndsbaserat underhåll (CBM) i kombination med intelligenta funktioner och övervakning av resursers ekonomiska livslängd. Det ger larm för utrustning samt de data och den realtidsinformation du behöver för att vidta snabba och exakta åtgärder och trappa upp problem till rätt instanser när så behövs.

Med EAM Enterprise får du:

 • Hantering av resurshierarkin. Håll reda på var dina produktionsresurser finns och vad de kostar med hjälp av ett ”familjeträd” som kopplar ihop utrustning, system och platser.
 • Budgethantering. Automatisera allting som har med din budget att göra, från att upprätta den till att beräkna vad som krävs för att hålla den.
 • Inspektionshantering. Få automatiska meddelanden om problem med en resurs när en inspektion överskrider en förinställd gräns och få reda på hur du löser problemet.
 • Inköpshantering. Beställ rätt delar och håll koll på leveranstider, betalningar till leverantörer och godsmottagning.
 • Arbetsorderhantering. Spåra och hantera arbetsförfrågningar, arbetsinsatser, planering och schemaläggning av insatser.
 • Materialhantering. Övervaka och styr reservdelsförrådet med verktyg som omfattar optimala beställningskvantiteter med klassberäkningar och tilldelningar samt stöd för inleveranser, uttag, returer och cykelräkning.

Investeringsfördelar med en underhållslösning

När du investerar i en EAM-lösning från Prevas kan du vänta dig följande avkastning på investeringen:

 • Högre arbetsproduktivitet och kortare driftstopp vid underhållsinsatser.
 • Lägre förrådsnivåer.
 • Optimerad förrådshållning av reservdelar.
 • Bättre utnyttjande av befintliga leverantörsgarantier.
 • Lägre inköpskostnader.
 • Effektivare hantering av arbetsinsatser, även omfattande externa tjänsteleverantörer via ett webbaserat och självförklarande användargränssnitt samt mobila lösningar.
 • Hantering av utrustning, anläggningar och produktionsresurser från inköp till avveckling – samtidigt som du minskar kostnader och ökar vinster.

en partner för framtiden

Vi erbjuder effektiva kundanpassade lösningar för din bransch och etablerar långvariga kundrelationer. Prevas är:

HxGN EAM Channel-partner

Hexagon Channel Partner, HxGN EAM

Partner med IFS inom Field Service Management (FSM)
Certifierad Microsoft Solutions-partner
Oracle Gold-partner

Kontakta oss

För mer information

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker nya talanger

Bli en av oss!