language arrow_drop_down
DK NO EN

Testsystem Design

Effektiv testning och verifiering samt kvalitet och säkerhet är viktiga nycklar för framgång och Prevas greppar dessa med god hjälp från sina egna processer och lösningar.

Produkter blir alltmer komplexa och elektronik förekommer överallt i dagens samhälle, i allt från bilar, tåg, flygplan, medicinteknisk utrustning, industrirobotar, moderna vitvaror till implantat avsedda för människor. Elektroniken ger också nya möjligheter, som miniatyrisering och intelligens via inbyggd programvara. Samtidigt kräver marknaden kortare time-to-market, stort produktutbud samt högre kvalitet och säkerhet.

Prevas erbjuder tjänster och lösningar inom bland annat systemarkitektur, automatiserade testsystem och sensorteknik. Prevas instruerar och stöttar även kunder när det gäller testningsstrategier och grundläggande arkitektur så att kunden kan upprätthålla och skalanpassa sina lösningar.

Test och verifiering

Test handlar om informationshantering – insamling, behandling, validering, analys och utfall – samt att säkerställa att all hantering sker inom tydliga ramar.

Prevas erbjuder kompetens för testning av produkter med inbyggda system och flera olika testlösningar, vilket gör att vi kan utveckla effektiva och långsiktiga lösningar för våra kunder.

Med digitalisering så kan vi numera även angripa framtida behov på ett skalbart sätt. Det är inte längre riskabelt att lita på den digitala trenden, tvärtom nödvändigt. Digitaliseringen säkerställer instruktionskraven och möjliggör både uppföljning och spårbarhet såväl som dataanalys. 

Quality and Compliance

Utvecklingstakten inom produktutveckling och produktion ökar samtidigt som kraven skärps. Testning är också en stor och ofta kostsam del av FoU. Fackkunskaper och kunskaper inom kvalitetssäkring är nödvändiga för att utföra testningen så effektivt som möjligt.

Prevas tjänster inom Quality & Compliance hjälper din organisation att säkerställa att den uppfyller de regulatoriska krav och standarder som finns på just din marknad. Vi guidar dig till rätt kvalitet!

Säkerhet

Varje organisation är unik med egna behov och krav för att upprätta och bibehålla en säker och effektiv miljö. Vi hjälper kunder att definiera, utforma, implementera och upprätthålla säkerheten kring uppkopplade produkter.

Kontakta oss

Mattias Carlsson

Mälardalen Compliance Management

Tel +46 790 665 146

E-post

Kontakta oss

Sara Ådahl Aggebäck

Business Region Manager, East

Tel +46 70 200 73 58

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.

 • Hövding

  Framtidens cykelhjälm

 • European Southern Observatory

  Världens största teleskop  

 • OHB Sweden

  Specialistkunskap är helt avgörande för OHB Sweden 

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!