language arrow_drop_down
DK NO EN

Produktkostnadsreduktion

Redesign för sänkta kostnader.

En av de viktigaste, men ibland bortglömda, uppgifterna är att arbeta proaktivt med befintliga produkter ur ett kostnadsperspektiv.

Om du regelbundet ser över din design när du gör en livscykelanalys får du en bra bild om hur väl produkterna överensstämmer med dagens komponenter och kostnadsfaktorer. Om du också ser på produkten från ett rent produktionsperspektiv, får du en omfattande analys som vanligtvis leder till lägre produktionskostnader. Sammantaget får du en bra beslutsgrund för vad du i nuläget ska göra med produkten.

Prevas har ett koncept och mycket stor erfarenhet inom redesign för kostnadsreduktion. Prevas kan snabbt och effektivt hitta förbättringar i din konstruktion och identifiera de delar som är relevanta för att öka dina marginaler. Samtidigt får du en diagnos som berättar vilken livscykelstatus dina komponenter har, om de har en aktiv status eller om de kommer att bli (eller redan har blivit) klassade som Last Time Buy (LTB).

Ta reda på din produkts aktuella status via en livscykelanalys! Låt oss berätta mer och visa referenser och affärsmöjligheter.

ge oss mer problem

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

För mer information

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!