Morgondagen börjar i Uppsala.

De bästa utvecklarna är de som lär sig av gårdagen men håller blicken stadigt riktad framåt.

Visst ses vi imorgon?

Vi brukar säga att framtiden är den enda tid vi kan påverka. På Prevas gör vi det genom att pusha teknikens möjligheter så mycket vi bara kan. För vi tror att vi kan hjälpa till att göra världen till en lite bättre plats med hjälp av teknik. Vill du vara med?

Imorgon är din dag.

Vi är alla unika individer och hur vi utvecklas varierar från person till person beroende på vart vi kommer ifrån och hur vi tar till oss kunskap. Vi försöker hitta vad som får dig att växa!

Ett utvecklingshus

Vi gillar att utveckla produkter tillsammans med våra kunder. Vi gör det både på plats ute i kundens organisation och in-house. I Uppsala har vi kapacitet att bygga kompletta team för utveckling av produkter, från idé till produktionssättning. Vi är extra stolta över vårt certifikat ISO 13485. Det innebär att vi kan utveckla medicintekniska produkter till Life Science-industrin där också merparten av våra kunder håller till.

Mekanik & elektronik

Här finns team med erfarna utvecklare inom både mekanik och elektronik. Vi har ett eget elektroniklabb, tillgång till ett EMC-labb och en egen mekanikverkstad. Möjlighet finns också att CNC-bearbeta eller 3D-printa prototyper som ofta är värdefulla i ett tidigt utvecklingsskede.

Vårt elektroniklabb är bl.a. utrustat med en klimatkammare för att kunna testa elektronik och kompletta produkter i olika temperaturer och luftfuktighet.

Vi har även ett rum för montage och testning av prototyper på samma våningsplan där vi sitter och utvecklar. Vi har helt enkelt anammat utveckling ”In-House” till fullo, vilket skapar goda förutsättningar för effektiva kundprojekt. Som utvecklare får du följa dina detaljer från blankt papper till testbänk och som kund får du en effektiv process med en god inblick i ditt projekt!

Mjukvara

Prevas har lång erfarenhet av hårdvarunära programmering. Vi vet vad som krävs för att utveckla avancerade inbyggda system, oavsett inom vilken bransch de används. Från små uppkopplade enheter till stora kraftfulla CPUer. För produktutvecklingsprojekt vi tar oss an i våra lokaler erbjuder vi supportavtal gällande drift och framtida releaser.

Tjänster inom applikationsutveckling innefattar krav, design, arkitektur och implementation. Vi hanterar även bygg- och testmiljöer samt DevOps. Prevas Uppsala har specialistkompetens inom bl.a. C, C++, Pyton, C#, .net och Java.

Vi levererar alltid väldokumenterad, strukturerad och omsorgsfullt testad kod och vi är ofta med redan i de tidiga faserna av produktutvecklingen.

Kvalitetssäkring

Våra tjänster inom Quality & Compliance hjälper din organisation att säkerställa att den uppfyller de regulatoriska krav och standarder som finns på marknaden. Det kan handla om att identifiera tillämpliga regulatoriska standarder i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen, vilket sparar värdefull tid. Vi erbjuder regulatorisk expertis och ett stort nätverk för att hjälpa dig att få allt rätt från början.

Vi hjälper även medicintekniska bolag med att upprätta samt underhålla kvalitetsledningssystem (QMS). Ett kvalitetssystem måste vara både kompatibelt och effektivt för att stödja verksamheten fullt ut.

Projektledning & systemutvecklare

Kompetenta projektledare är förmodligen den viktigaste enstaka tillgången för framgångsrik leverans av ett projekt. Varje projekt och kund är unika och alla har olika utmaningar som behöver lösas. Det är där vi kommer in i bilden.

Vi hjälper våra kunder att driva komplexa utvecklingsprojekt. Med en bra planering, struktur och uppföljning kan vi nå uppsatta mål vad gäller teknikval och budget. Till vår hjälp har vi vår centrala supportorganisation, Project Management Office, som består av våra mest erfarna projektledare.

För att på bästa sätt kunna bidra till att de rätta tekniska besluten tas så är våra systemingenjörer med och bidrar under hela produktutvecklingsfasen.

Framtiden är Uppsala

Life Science-branschen är en växande och dynamisk del av Uppsalas näringsliv med 6 000 anställda och en omsättning på över 33 miljarder kronor. Prevas har en stark position på marknaden och en lång historia med att driva projekt inom Life Science men även att förse en växande marknad med några av de vassaste konsulterna. Vi fortsätter att växa i takt med att marknaden gör det och på den resan behöver vi bli fler!

Hello Talent

För att lösa kluriga problem krävs olika kompetenser och olika bakgrunder. Därför vill vi ha dig precis som du är.

För att få de nöjdaste kunderna, gäller det att leverera rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt kostnad. Vad krävs av oss för att uppnå dessa mål? Jo, det behövs kunniga och engagerade medarbetare. Medarbetare med kunskap och erfarenhet, som har utvecklat en känsla för hur man på effektivaste sätt når målen.

Det är alla våra duktiga ingenjörer som skapar vårt goda rykte på marknaden. Vi är idag över 50 medarbetare i Uppsala och letar alltid efter fler stjärnor!

Sök jobb och börja din resa hos hos!

Hello Partner

Driver du eget företag så kan du vara ansluten till Prevas partnernätverk. Genom partnerskapet får du tillgång till vår marknadsyta utan några egna förpliktelser. Prevas kundbas är stor och vi har hundratalet drivna och verksamhetskunniga säljare. Ramavtal finns med flera stora konsultköpare men vi har också goda affärsrelationer till små och medelstora produkt- och innovationsbolag. Registrera dig i vårt partnernätverk! Eller ta kontakt med oss direkt.

Ses vi imorgon?

Vi vill inte låta gårdagen begränsa oss. Det är i morgondagen vi ser alla möjligheter. Även om en idé kanske inte låter görbar idag, ställ dig frågan: vad kan tekniken åstadkomma imorgon? Och om du också är nyfiken på att hitta de svaren – hör av dig till oss. För då kommer vi definitivt att komma väl överens!

Johan Bergsten

Regionchef

Telefon +46 70 190 23 14

Anders Jansson

Teamledare Mjukvara

Telefon +46 72 547 65 13

Victoria Hultdin

Teamledare Life Science

Telefon +46 70 542 27 05

Jakob Bohm Öhlund

Säljchef & Partners

Telefon +46 70 161 95 74