dk  no  en  

sv en dk no
Produktionslösningar

Produktionslösningar

Nyckeln till en effektiv tillverkning och värdeförädling är att skapa förbättringar på alla nivåer i verksamheten och att integrera informationshanteringen hela vägen från fabriksgolvet till högsta ledningsnivån. Prevas har lång erfarenhet av att erbjuda produktionslösningar som hjälper företag att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet, kundservice och klara av myndigheternas krav.

Manufacturing Execution Systems, MES, IT-lösningar som styr produktionsprocesser

MES är IT-lösningar som styr de viktiga produktionsprocesserna i en eller flera anläggningar. MES-tjänsterna från Prevas hjälper våra tillverkande kunder att överbrygga gapet mellan affärssystemet å ena sidan och automationssystemet å den andra. MES gör det möjligt att etablera gemensamma standarder och bästa praxis som resulterar i minskade kostnader, färre antal produkter i lager samt kortare leveranstider. Manufacturing Execution Systems, MES.

Enterprise Asset Management, EAM, underhåll av produktionsresurser

För att behålla och stärka konkurrenskraften måste industriföretag hantera sina produktionsresurser på ett effektivt sätt. För processindustrier är produktionsresurser och driftseffektivitet grunden för den ekonomiska avkastningen och företagets framgång. För tillverkande företag är istället tillförlitlighet och tillgänglighet hos dessa resurser avgörande. Prevas har lång erfarenhet av att leverera tjänster, lösningar och produkter inom underhåll till industrin. Underhållssystem, EAM för produktion.

Enterprise Manufacturing Intelligence, EMI, insamling av produktionsinformation

EMI från Prevas är tjänster, lösningar och mjukvaruprodukter som samlar in och presenterar produktionsrelaterade data från en rad olika källor för att ge beslutsfattare tydlig och konsoliderad information om företagets viktigaste nyckeltal. Här talar vi om beslut som fattas i realtid. EMI kan ses som affärsinformation för tillverkande företag. Enterprise Manufacturing Intelligence, EMI.

Process Information Management Systems, PIMS

Prevas PIMS-lösningar är integrerade processinformationssystem som överbryggar gapet mellan processtyrsystemen och affärssystemen i industriföretag. Process Information Management Systems, PIMS.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning