dk  no  en  
sv en dk no
Process Information Management Systems, PIMS

Process Information Management Systems, PIMS

PIMS är programvarulösningar som samlar in data i realtid till en historikdatabas om produktionsprocessen. Via omfattande rapporter baserade på insamlade data kan beslutsfattarna få tydlig information om processernas prestanda.

Prevas PIMS-lösningar gör det möjligt för företag att visualisera och analysera processernas prestanda med hjälp av kraftfulla verktyg för dataanalys, rapportering och övervakning. Analysverktygen omfattar hela räckvidden från traditionella trendvisningsprogram till kraftfulla matematiska analyser.

Prevas har levererat omkring 600 PIMS-lösningar i hela världen, till kunder inom energiproduktion och processindustri. Vi har ett sortiment av PIMS-produkter, både sådana som utvecklats internt och sådana som tillhandahålls av våra teknikpartners.

Medan Prevas EMI-lösningar gör det möjligt för kunderna att samla in och visualisera data på en högre nivå, fokuserar våra PIMS-lösningar mer på realtidsdata. Genom att kombinera PIMS och EMI från Prevas uppnår våra kunder en fullständig datainsamling och rapportering som täcker hela spektret från processdata i realtid till strategiska nyckeltal för produktion och affärsverksamhet.

Produkt för PIMS

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning