language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-07-01

Prevas slutför förvärvet av Enmac den 1 juli 2024 och förstärker sin marknadsnärvaro i Norden

Genom förvärvet etablerar Prevas en nordisk koncern med 1 100 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet stärker koncernens förmåga att leverera innovativa lösningar och tjänster med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling samt att hjälpa kunder att dra större nytta av vår tids teknikutveckling.

Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland

Den 23 april 2024 meddelade Prevas att man tecknat avtal om förvärv av cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group Oy, moderbolag i Enmac-koncernen (”Enmac”). Enmac omsatte 23 miljoner euro under 2023 med en EBITDA-marginal om 14 procent. Bolaget har ca 200 medarbetare och verksamhet på 8 orter i Finland. Efter att ha fått myndighetsgodkännande är förvärvet nu slutfört den 1 juli 2024 och vår gemensamma spännande resa framåt har precis påbörjats.

- Tillsammans erbjuder Enmac och Prevas premiumtjänster i hela Norden, säger Magnus Welén, CEO på Prevas AB. Jag ser verkligen fram emot att nu välkomna Enmac och alla medarbetare in i Prevasfamiljen.

Enmac är specialiserade på avancerad process- och produktionsutveckling. Känt för sin starka tekniska kompetens och engagemang för kvalitet, erbjuder Enmac skräddarsydda lösningar som driver effektivitet och innovation inom en mängd olika branscher. Företaget är stolt över sin samarbetskultur och förmåga till ständiga förbättringar, vilket skapar en miljö där kreativitet och expertis kan blomstra. Enmacs strategiska tillvägagångssätt och starka kundrelationer gör dem till en ledande aktör på den finska marknaden och även en stark internationell spelare.

- Samgåendet med Prevas är optimalt för Enmac och öppnar möjligheter till tillväxt och en större närvaro i Norden, säger Juha Ritala, VD för Enmac.

Enmac har en gedigen erfarenhet av att identifiera och genomföra framgångsrika förvärv och Prevas ambition är att den nya finska plattformen även fortsättningsvis ska driva såväl organisk som förvärvad tillväxt på den finska marknaden.

- Våra finska kollegor tillför expertkunskap inom avancerad process- och produktionsutveckling samt har en imponerande kundlista, fortsätter Magnus. Enmacs företagskultur är mycket lik Prevas och speglar en öppen atmosfär med lagspelare som arbetar i en decentraliserad, affärsdriven och högteknologisk organisation. När jag kommer in på Enmacs kontor känns det som att komma hem!

Prevas tillsammans med Enmac erbjuder ett omfattande utbud av tjänster och lösningar som är skräddarsydda för att möta de ständigt föränderliga behoven som finns inom moderna industrier. Med fokus på innovation, teknik och expertis hjälper vi företag att optimera och effektivisera sina verksamheter, förbättra produktiviteten och uppnå hållbarhet. I nära samarbete med våra kunder bidrar vi till att lösa de stora samhällsutmaningarna och vi ser hela tiden nya möjligheter i vår dynamiska omvärld.

För mer information om förvärvet se även pressreleasen från 23 april 2024 och myndighetsgod-kännandet som publicerades den 19 juni 2024.