language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-06-11

Utnyttjande av teckningsoptioner i Prevas teckningsoptionsprogram 2021/2024

Prevas AB meddelar idag att 382 500 teckningsoptioner i Prevas teckningsoptionsprogram 2021/2024 har utnyttjats för teckning av 148 337 B-aktier i bolaget. Genom utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Prevas cirka 5,5 Mkr.

Inom ramen för teckningsoptionsprogram 2021/2024 har totalt 400 000 teckningsoptioner utgivits till nyckelpersoner inom Prevas-koncernen. Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 7 maj 2024 till och med den 7 juni 2024. Totalt 49 nyckelpersoner i Prevas-koncernen har utnyttjat sin möjlighet att genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2024 teckna totalt 148 337 B-aktier i Prevas.

Genom utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Prevas cirka 5,5 Mkr. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna var 100 kr, vissa deltagare i teckningsoptionsprogrammet valde dock att utnyttja möjligheten att teckna aktier genom att använda den s.k. nettostrikemetoden och därmed teckna ett lägre antal aktier till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde om 2,5 kr.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet B-aktier med 148 337, från 12 314 093 B-aktier till 12 462 430 B-aktier. Därefter uppgår antalet aktier i bolaget till 12 885 230 aktier, fördelat på 422 800 A-aktier och 12 462 430 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 370 842,50 kr, från 31 842 232,50 kr till 32 213 075 kr. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till cirka 1,15 procent av antalet aktier och 0,89 procent av rösterna i bolaget.