language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Vårt ansvar, uppförandekod och riktlinjer

Vi tror starkt på att tekniken är avgörande för att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi tror på det så pass mycket att det är inpräntat i vårt purpose - Ingenuity will save the world.

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och utgå från vår mission, vision, värderingar och strategi. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vara en attraktiv arbetsgivare och en ansvarsfull affärspartner, vilket vi har tagit fasta på under en längre tid. I detta finns även fokus på att utveckla hållbara lösningar, tjänster och produkter.

Ett viktigt stöd i vår dagliga verksamhet är vår affärsplan och vårt ledningssystem. Dessa använder vi för att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamheten och säkra kvaliteten i genomförandet, utifrån våra huvudintressenters krav och förväntningar. Ledningssystemet ska bidra till att verksamheten leds och drivs på ett planerat och kontrollerat sätt, samt att aktiviteter följs upp och utvärderas för att vi ska kunna förbättra verksamheten på ett hållbart sätt. På så sätt kan vi hantera våra hållbarhetsrelaterade risker på ett effektivt sätt, samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder och planeten.

Uppförandekod

Prevas är ett globalt företag och våra aktiviteter påverkar många intressenter såsom ägare, investerare, anställda, kunder, leverantörer, samhället med flera. Våra intressenter ska kunna känna sig säkra på att vi inte bara följer lagkrav utan också lever upp till en hög etisk standard när vi gör affärer.

Vår uppförandekod fungerar som en etisk vägledning i alla affärsrelationer och bygger på Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s grundläggande principer. Den omfattar bland annat områden som affärsetik, antikorruption, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet.

Koden omfattar alla anställda inklusive Prevas styrelse och ingår även i introduktionsprogrammet för nya medarbetare där den nyanställde får intyga att hon eller han har läst, förstått och accepterar att arbeta i linje med koden.

Vi åtar oss inte projekt som strider mot företagets grundvärderingar eller riskerar att bryta mot FN:s principer eller vår egen uppförandekod. En årlig översyn av uppförandekoden görs för att kunna identifiera specifika risker och för att kunna initiera åtgärder.

Prevas Code of Conduct Pdf, 683.3 kB.

Riktlinjer och policys

Vi har ett verksamhetsövergripande ledningssystem som bland annat innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprocesser.

Några av våra riktlinjer och policys

Certifikat

Vi är certifierat enligt ISO 9001:2015. Våra kontor i Sundbyberg (Stockholm), Uppsala och Köpenhamn är dessutom certifierade enligt ISO 13485:2016.

Prevas ISO Certifikat

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

senaste nytt från prevas

Kontakta oss

Helena Lundin

Communication & Information manager

Tel +46 70 608 75 55

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

    #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!