language arrow_drop_down
DK NO EN
share

En pandemisk utmaning Välkommen till ett webinar om verksamhetsutveckling under en pandemi

MedTech-företaget Sectra och konsultföretaget Prevas berättar om hur de engagerade medarbetare i att utveckla utvecklingsarbetet tillsammans.

Med lite perspektiv kan vi se att svenska teknikföretag har klarat pandemin riktigt bra. Man har hanterat den löpande operativa verksamheten trots distansarbete. De strategiska, långsiktiga målen och aktiviteterna har däremot ofta blivit lidande. Ovanpå det har det dykt upp nya utmaningar kring hur man ska utveckla sin verksamhet och affär som en direkt följd av pandemin.

Vi vill här dela med oss av hur medicinteknikbolaget Sectra inte väntade med sin verksamhetsutveckling utan tvärtom, använde tillfället för att samla många intressenter i företaget för att hitta nya lösningar på utmaningarna och konkretisera dem i olika program och aktiviteter.

Vi lyssnar till utvecklingschefen Magnus Ranlöf från Sectra Imaging IT Solutions om hans erfarenheter. FindOut/Prevas berättar om metodiken, visualiseringsstödet och hur man kan bygga in detta som en integrerad del av den löpande verksamheten.

Resultatet av arbetssättet är fler och bättre förankrade lösningar på problem som man tillsammans är med och sätter både prioritet och orsak-verkansamband för. Dessutom bidrar det till att engagera medarbetarna när de ser det större sammanhanget med de övergripande utmaningar som man vill lösa och varför. När de tydligare ser vart företaget är på väg kan de också själva bedöma lättare hur de utifrån sin roll bidrar till företagets mål.

Ur agendan:

 • Sectra – Ett internationellt teknikföretag inom medicinsk IT och cybersäkerhet
 • FindOut – Verksamhets- och verktygsutvecklare för teknisk utvecklingsverksamhet
 • Verksamhetsutveckling i en pandemi – utmaningarna (gemensam presentation av Sectra och FindOut)
 • Hur man skapar en gemensam baseline om vad status är och vart man vill med organisationen
 • Hur man involverar personal och intressenter i en geografiskt distribuerad organisation i problem- och lösningsbeskrivning
 • Hur man driver arbetet vidare från idé om lösning till genomförda aktiviteter och konstaterade förbättringar
 • Efter pandemin – Hur kommer vi arbeta med löpande verksamhet och verksamhetsutveckling?
 • Gemensamma diskussioner och reflektioner

Eventet är framflyttat till den 29 September 2021

Tid: 08:00-09:20

Plats: Teams, länk till seminariet kommer i samband med anmälan

Presentatör: Magnus Ranlöf från Sectra Imaging IT Solutions & Peter Roos FindOut/Prevas 


Referenser

 • Pilloxa AB

  Smart stöd vid livslång medicinering 

 • ILIAS Solutions

  ILIAS Solutions lyfter fordonsunderhåll till nästa nivå 

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Göteborgs Spårvägar

  Göteborgs Spårvägar digitaliserar sitt underhållsarbete