dk  no  en  

sv en dk no
Olja och Gas

Olja och Gas

Dagens olje- och gasbolag står inför ett stigande antal utmaningar som härrör från den exponentiella ökningen av både tekniska och affärsrelaterade data. Oljeborrning och oljeproduktion genererar allt större och mer komplexa datamängder, och i takt med att mängden data växer kan det även bli svårare att efterleva gällande bestämmelser och lagar som kräver snabbtillgängliga data för revision och sökningar.

Prevas lösningar Enterprise Manufacturing Intelligence, Enterprise Asset Management och affärsinformationshantering säkerställer att rätt information når rätta personer vid rätt tidpunkt. Detta genom att omvandla stora mängder data från flera olika källor till konkreta fakta. Våra lösningar kan hjälpa företag att öka sin lönsamhet genom att synliggöra t.ex. strategiska nyckeltal (KPI), både på lokal och global nivå.

Prevas är en erfaren leverantör av olika lösningar inom olje- och gasindustrin och vi erbjuder allt från tillgångsrapportering för egenförvaltade tillgångar respektive tillgångar som förvaltas av samarbetspartner, till DCS-, PIMS- och EAM-lösningar.

Referenser inom Olja och Gas

Se några av våra referenser inom Olja och Gas

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning